Turuncu Çember, pandemi sonrası normalleşme sürecinde İzmir’de turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için uygulanan bir hijyen sertifikası. Konaklama ve yeme-içme mekânlarına verilen bu sertifikayla hem tesisler ne yapması gerektiğini biliyor hem de misafirler sağlıklı ve güvenilir alanlara kavuşuyor. Turuncu Çember sertifikası, İzmir’i hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olarak ön plana taşıyor.

Turuncu Çember nedir?

İzmir’deki işletmelerin ve havayolu firmalarının pandemi sonrası normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve İzmir’in güvenli biçimde bu süreci atlatmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Turuncu Çember sertifikası, İzmir’in hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olmasını hedefliyor. Sertifika, İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun belirlediği kriterlere uyan ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimleri başarıyla tamamlamış işletmelere ücretsiz olarak veriliyor.


Turuncu Çemberin amacı nedir?

İzmir’deki işletmelerin ve havayolu firmalarının salgın sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve İzmir’in güvenli biçimde bu süreci atlatmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Turuncu Çember sertifikası, İzmir’in hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olarak öne çıkmasını hedefliyor. Bununla beraber Turuncu Çember, İzmir’in sağlıklı bir kent kalmasına katkı sunan belediye ruhsatlı konaklama ve yeme-içme işletmelerinin yanı sıra havayolu fırmalarını ödüllendirmek ve bu işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkıda bulunma amacı taşıyor.

Turuncu Çember kriterleri

Hijyen kriterleri; yeme içme tesisleri , konaklama tesisleri ve havayolu firmaları olarak üç ayrı puanlama sistemine sahip. Yeme içme tesislerinde puanlama 100 tam puan üzerinden gerçekleşiyor ve asgari 75 puan alan işletmelere Turuncu Çember sertifikası veriliyor. Konaklama tesislerinde puanlama 200 tam puan üzerinden gerçekleşiyor ve Turuncu Çember için asgari 150 puan almak gerekiyor. Havayolu firmalarında ise puanlama 100 tam puan üzerinden gerçekleşiyor ve asgari 75 puan alan firmalar Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazanıyor.

Nasıl başvurulur?

Turuncu Çember sertifikası almak isteyen işletmeler İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da çevrimiçi başvurarak taleplerini iletebilir. Başvurunun sonucunda değerlendirmeden geçecek işletmeler, hijyen kriterlerini sağladıkları takdirde Turuncu Çember sertifikasını almaya hak kazanacak.