İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZFAŞ personel alımı yapacak. İZFAŞ, konu ile ilgili İŞKUR'da bir ilan yayınladı.

İlana göre İZFAŞ, teknik personel olarak 1 kişi alacak.

Başvuru şartları

İşe başvuracak adayların şu şartları taşıması gerekiyor:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Yüksekokulların Elektronik Teknolojisi ile ilgili eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın ihaleline ilişkin ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Başvuru tarihleri

İlan için başvurular 28 Şubat 2024 ile 5 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular nereye yapılacak?

İlan için başvuru yapmak isteyenlerin özgeçmişlerini ikuser@izmirfair.com.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Editör: Özlem Çimen Durmaz