İzmir Büyükşehir Belediye Mayıs ayı olağan meclisinin üçüncü oturumu Büyükşehir Belediye Başlkan Vekili Altan İnanç’ın başkanlığında gerçekleşti.
30 Ekim 2020’de Seferihisar açıklarında meydana gelen ve İzmir’i etkileyen depremden sonra hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının olduğu alan ile ilgili önemli bir karar alındı.

Eski yerinde ve eskisine yakın boyutlarda inşa edilebilecek

Ana hizmet binasının bulunduğu alan ile ilgili plan değişikliği önerisi meclis gündemine geldi. Komisyonlara gönderilen madde meclisten oy birliği ile geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının eski yerinde ve eskisine yakın boyutlarda yapılamasının önü açılmış oldu.

İlgili gündem maddesi şöyle; 36. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/01/1994 tarih, 4841 sayılı Kararı ile belirlenen, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17/05/2013 tarih, 1310 sayılı Kararı ile güncellenerek son şeklini alan "Konak Meydanı ve Çevresi Tarihi Sit Alanı" içerisinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesi, 7559 ada, 1 parsele plan notu ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Konak Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1957217)

AKP plan değişikliğine karşı çıkmadı

Madde ile ilgili söz alan AKP Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Burası İzmir Büyükşehir Belediye binamızın olduğu yer. Tunç Soyer döneminde proje yarışması yapılmıştı. Belediye binasından çok belediye meclisi ve belediye başkanlığının içerisinde olduğu daha az yoğunluklu bir proje kabul edilmişti. İçerinden aldığımız bilgi kapsamında yeni başkanın tasarrufu ile anladığımız kadarı ile yıkılan binanın yoğunluğunda yeni bir binanın yapılması tekrar orada yapılmasının gündemde olduğunu öğrendik. Gönlümüz oranın diğer kamu binalarıyla bir meydana dönmesi ancak tabi ki yönetimin takdiri olarak baktığımız için da fikri olarak böyle düşünsek de uygulamada karşı çıkmadığımızı ifade etmek isterim" dedi. 

Komisyondan geldiği gibi oylanan madde ve oy birliği ile kabul edildi.

Editör: Esra Seyirden