İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZELMAN personel alımı ilanı yayınladı. İŞKUR'da yayınlanan ilana göre şirket, yönetici sekreteri ve büro elemanı alımı yapacak.

İZELMAN yönetici sekreteri olarak görevlendirmek üzere 1 kişi, büro elemanı olarak da 3 kişi alımı yapacak.

Başvuru için gerekli şartlar neler?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-En az lise düzeyinde eğitim görmüş olmak
-5510 sayılı yasa çerçevesinde emeklilik şartlarını yerine getirmemiş olmak.
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakcılık, kasten yaralamanın, kadına karşı, nitelikli veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri veya fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

Başvurular ne zaman yapılacak?

İlan için başvurular 5 Haziran ile 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular nereye yapılacak?

İlan için başvurular mail üzerinden yapılacak. Adayların özgeçmişlerini [email protected] adresi üzerinden göndermesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi