İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZENERJİ işçileri, Sosyalist Enternasyonel Başkanı Pedro Sanchez ve Başkan Yardımcısı Özgür Özel’e seslenerek işten çıkarmaların son bulmasını ve işten çıkarılanların geri dönmelerinin sağlanmasını talep etti. İşçiler, işten çıkarmaların sosyal demokrat ilkelerle çeliştiğini vurguladı.

Özgür Özel’in Sosyalist Enternasyonel’de yaptığı konuşmada, CHP’nin sosyal demokrasinin tek temsilcisi olduğunu ve hedeflerinin çağdaş, adaletli bir toplum oluşturmak olduğunu söylediğini hatırlatan işçiler, belediyelerin sosyal demokrat hizmetler ve dayanışma politikalarıyla halkın ekonomik zorluklarını hafifletmesi gerektiğini vurguladı. işçiler, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla dayanışma mesajı verdi.

İngilizce ve Türkçe olarak Sosyalist Enternasyonel’e yazIlan mektubun tam metni şu şekilde:

“Tarihsel açıdan bakıldığında dünya işçi hareketi üzerinde hem teoride hem de pratikte önemli bir yer olan Enternasyonel, dönemin teorisyenleri Marx ve Engels ile birlikte dönemin sosyalist önderlerinin de “bütün ülkelerin işçileri birleşin” çağrısıyla uluslararası alanda bir hareket başlatmıştır. Elbette ki bu oluşumun Birinci ve İkinci Enternasyonelin’in kurulma sürecini uzun uzadıya burada anlatılması konusunda imtina etmekle beraber herkesin malumu olduğunu biliyoruz. Kısa bir girizgâh ile tanımlanamayacak kadar büyük bir hareketin meramımızı dile getirmede ‘işçi hareketi’ amentüsünü taşıması başlı başına evrensel bir olgudur. Temelinde böylesi bir süreklilik içeren tarih ve onun gerçek anlamda taşıdığı sınıflar mücadelesi geçmişten günümüze Enternasyonel’in gerekliliğini ve ontolojik koşulların öncesine göre şimdikinden daha çok temayüz etmesi gerektiğini dünya çapında yükselen ekonomik kriz ve global piyasaların işçi kıyımından anlamaktayız. Bunun birçok konjonktürel sebepleri olarak gösterilen; enflasyona bağlı para politikaları, Rusya-Ukrayna savaşı, resesyon, göç dalgaları, pandemi vs. birçok neden sıralayabiliriz. Bu gibi durumlarda maliyet giderlerini azaltma veya küçülme politikaları adı altında işçi çıkartarak tasarruf senaryolarına kadar gidildiğini göstermiştir. Büyük yazılım şirketleri (Microsoft) veya yakın zamanda çeşitli otomotiv (Volkswagen örneği) sektöründeki devlerin bu kararları alarak nasıl işçi kıyımı yaptıklarına tanık olduk. Dünyanın birçok yerinde bu kıyımlar yaşanırken yoksullaştırılan ve ilk hedef haline getirilen işçi sınıfını kendi boyunduruğu altına almaya çalışan sermayenin, işten çıkarma dalgasını büyüttüğünü görmekteyiz. Keza yaygınlaşan işçi çıkarma dalgası sadece küresel sermayenin temerküz ettiği piyasaları değil de devletin kamusal alanını da içerisine almaktadır. Devletin totaliter baskı araçlarını, toplumsal alana dayatarak ekonomik, siyasi, hukuksal yelpazede genişlettiği, toplumsal hak ve özgürlüklerin belirsizleştiği, kamusal alanın işçi kıyımı yaptığı, ortak aklın olmadığı; “sermayenin üst aklı ”ile karşı karşıyayız. Bütün bu haksız hukuksuz atmosferin kamusal alanında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri olarak bizlerde yukarda ifade ettiğimiz bu bütünsel analizlerin haksız neticesiyle yüz yüzeyiz. Yakın zamanda Kasım 2022’de Sosyalist Enternasyonel’in başkanı seçilen hali hazırda mevcut İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez’in ifade ettiği “ sosyal demokrasinin yeniden kurulması” düşüncesi “neoliberal kapitalizmin” sonlandırılmasından geçeceğidir. Bugün Avrupa nezdinde otoriterleşen iktidarlara karşı ve de işçileri meta öznesi haline getiren küresel şirket ve payandası olan devletlerin temel politikalarına bir sendikal mücadele olmadığı sürece totaliter yönetim altındaki toplumları kopmaz bağlarla bir araya getirmek mümkün değildir. Bu sancıları Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesi veren herkesin yaşadığı bir gerçektir. Bu konuda Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarını göz önüne alırsak Sosyalist Enternasyonel’e Başkan yardımcısı seçilen Sayın Özgür Özel’in dile getirdiği ancak uyguladığı politikalarla çelişen noktalara değineceğiz. Sayın Özel’in Enternasyonel konuşmasında “CHP’nin sosyal demokrasinin tek temsilcisi olduğu ve hedefin çağdaş, gelişmiş bir toplum ve adaletli bir ekonomik düzen oluşturmak olduğu aynı zamanda seçimlere odaklanarak Türkiye’nin önemli şehirlerini yöneterek ve bu minvalde belediyelerin ise ekonomik zorlukları halka olan etkilerini sosyal demokrat hizmetler ve dayanışma politikalarıyla azalttığını” ifade etmiştir. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonel’in Başkanı Sayın Pedro Sanchez’e ve Başkan yardımcısı olarak yukardaki konuşmayı yapan Sayın Özgür Özel’e tarihi olarak dünya işçi hareketinin önemli bir çatısı olan Sosyalist Enternasyonel’de değindiğiniz gibi belediyeleri aldıktan sonra sosyal demokrat hizmetler ve dayanışma politikalarıyla ekonomik zorlukların etkilerini değil halka yansımasını azaltmak ilk işiniz İzmir Büyükşehir Belediyeniz tarafından işimizden haksız hukuksuz bir şekilde atılarak işçi onuruyla oynamanız oldu. Konuşmanızı yaptığınız Enternasyonel’e 47 yıl sonra yönetici olarak görev alıp işçi kıyımı yapmanız da tarihe bu teşhir ve ironiyle düşecektir. Böylesi tarihi misyonu olan bir örgütün önemli bir görevine gelip işçi kıyımı yapmanızı bu örgütün ideolojisine ve hatta orada yaptığınız tumturaklı konuşmanızla vicdanınıza sığdırabiliyor musunuz? Gelir adaletsizliğinden, sosyal ve ekonomik baskılardan nasibini alan işçiler olarak İzmir Büyükşehir Belediyenizden atılmamızı Enternasyonel’de ifade etmiş olduğunuz “neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanlarımızın yanında olmak” anlayışınızın herhangi bir yerinde görmemekteyiz. Bilakis ifade ettiğiniz sömürü düzeninin çarkına bizleri işten çıkararak su taşıdığınız aşikâr. Bugün ülkemizde yaşanılan yoksulluk, açlık sınırını istatistiksel olarak belliyken, insanlık toplumsal bağlarından radikal kopuşlar yaşarken son kerte de iktidarın ezilenleri açlığa talim ettirdiği bir süreçte eğer Konseyde kendinizi tanımladığınız “sol, sosyalist, sosyal demokrat” ilkeleriniz şimdi değil de ne zaman işçiden, ezilenden yana olacak? Cumhuriyetin kurucusu ve 100. Yılını kutlayan bir partinin geçmişteki işçi, köylü, halkçı, üreten bir misyonu taşıdığını belirtmeniz ne kadar önemli ve köklüyse bugün de işçilerin, emekçilerin yanında samimiyetle “güç birliği” telakkinizi vurguluyorsanız bunu işlerimize iade edilerek gösterebilecek misiniz? Konsey üyesi ülkelerin ve başta Sayın Özgür Özel’in kendi ülkesinde ve belediyesinde yaşanan işten çıkarmalara dur diyerek öncelikle işçiler üzerinden yapılan haksızlık ve sömürü düzenine buradan başlayarak çözümler üretmesi demokratik dayanışmayı büyüteceğinin vurgusunu yineliyoruz. Velhasıl biz işçiler sosyal demokrasiden sınıf mücadelesine değin, bu haksızlığa, adaletsizliğe ve kıyıma boyun eğmeyeceğimiz gibi; kendinizi sol, sosyalist, sosyal demokrat lanse edip görev aldığınız Sosyalist Enternasyonel’inde hakkını, belediyenizden atılan işçileri tekrar görevlerine geri dönmesini sağlayacak şekilde çözüme kavuşturarak, bu hakkı teslim etmenizi bununda tarihi bir görev olduğunun farkında olmanızı istiyoruz. Tekrarlıyoruz “KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!
 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİ"

Editör: Esra Seyirden