İzmir'in Ödemiş Belediyesi, personel alımı ilanı yayınladı. İŞKUR'da yayınlanan ilana göre belediye 100 beden işçisi alımı yapacak.

Alınacak personelin geçici olarak istihdam edileceği belirtildi.

Başvuru şartları neler?

- Ödemiş ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak.


Başvurular ne zaman yapılacak?

İlan için başvurular 28 Haziran ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.


Başvurular nereye yapılacak?

Başvuru adresi: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi no: 14 Ödemiş.

Başvuru mail adresi: [email protected]

İrtibat telefonu: 0232 544 90 97

Başvuru için gerekli belgeler

-Dilekçe
-Kimlik fotokopisi
-İkametgah
-Diploma
-Sabıka kaydı

Kaynak: Haber Merkezi