BATUHAN KAYA/İZ GAZETE- İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi bu yıl da geçmiş yıllar da olduğu gibi Gündoğdu Meydanı oldu. 1 Mayıs, İzmir'in simge meydanında on binlerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran emekçiler “ekmek” ve “adalet” için haykırdı. 

İşçi ve emekçiler, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, TÜRK-İŞ, KESK İzmir Şubeler Platformu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun oluşturduğu tertip komitesinin çağrısıyla saat 11:00'da Basmane, Alsancak Limanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. İşçiler dört bir yandan Gündoğdu Meydanı’na doğru harekete geçerek meydanı hınca hınç doldurdu.

Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalara CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İlçe Belediye Başkanları, CHP İl ve İlçe örgütleri de katılım gösterdi. 

Yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanı'nda 1 Mayıs Tertip Komitesi adına yapılan açıklamayı Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak okudu. Taksim'e selam göndererek konuşmasına başlayan Çakmak, "2024 1 Mayıs İşçi Bayramını coşkuyla kutlarken, işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin haklarını savunmak için, canlarını ortaya koyanları; emek ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz, 77 1 Mayıs’ında Taksim’ de katledilen canlarımızı bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ve buradan 1 Mayıs’ ı kutlamak için ülkenin dört bir yanından Taksim’ e çıkanlara selam olsun diyoruz" dedi. 

Ekmeğimizin her gün küçüldüğü…

Çakmak açıklamasının devamında, "2024 1 Mayıs’ında yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan ve yok sayılan milyonlar olarak dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, emekliler, gençler ve kadınlar; hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için ve kardeşlik için meydanlar da en gür sesleriyle taleplerini ve umutlarını haykırıyor. Ekmeğimizin her gün ama her gün küçüldüğü; gelirde, vergide ve ülkede adaletsizliklerin arttığı; hak ve özgürlüklerimizin alabildiğine kısıtlandığı bu süreçte, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı itirazlarımızı Cumhuriyetin ikinci yüzyılında buradan, yani 1 Mayıs meydanlarından başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvencesizler Cumhuriyeti

Yaşam şartlarının her geçen gün zorlaştığına ve kayıt dışı çalışmanın artışına dikkat çeken Çakmak, “Daha yılın ilk aylarında vergi oranları yükselmekte, ücretli çalışanlar ağır vergi yüküyle karşı karşıya kalmaktadır. Asgari ücret artışları enflasyon karşısında kısa bir sürede etkisini kaybetmekte, ülkedeki çalışanların ücretleri asgari ücret seviyesinde yoğunlaştırılmaktadır. Ve asgari ücret ortalama ücret haline gelmektedir. Kayıt dışı istihdam sorunu devam ederken başta kadın emekçiler olmak üzere, tüm emekçilere daha güvencesiz bir çalışma yaşamı dayatılmaktadır. Ülkemiz her alanda Güvencesizler Cumhuriyeti haline gelmiştir. Kadın işsizliği ve güvencesiz, kayıt dışı çalışma ortamlarında taciz, şiddet ve mobbing her geçen gün artmaktadır" dedi.

Sermaye emek sömürüsüne doymuyor 

İşçi sınıfının her geçen gün büyüdüğünü ancak sermayenin emek sömürüsüne doymadığını ifade eden Çakmak, "Tüm dünyada işçi sınıfı sayısal olarak hızla büyürken ve ücretli emek yaygınlaşırken, biz üretenlerin toplumsal zenginlikten aldığı pay azalıyor. Başta işçiler emekçiler olmak üzere tüm insanlık sermaye düzeninin bu ağır tahribatına ses çıkarmasın diye, baskıcı rejimler destekleniyor. Sermayeyi emek sömürüsü de doyurmuyor. Doğa, sermayenin sınırsız yağmasına açılıyor; yetmiyor, savaşlarla milyonlar yerinden yurdundan ediliyor. Emperyalistlerin yürüttüğü savaşlar sonucu yerinden yurdundan edilen mülteciler ile büyük bir insanlık krizi yaşanıyor, Gözümüzün önünde; Çocuklar ölüyor, öldürülüyor, insanlar katlediliyor, doğa katlediliyor… " diye konuştu. 

Kavgamızı sürdüreceğiz

İşçi sınıfı olarak kavgalarını sürdüreceklerini kaydeden Çakmak, "2024 1 Mayıs’ ın da Anayasa’mızda tanımlanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin işler hale gelmesi için; eşitlik, demokrasi ve adalet için mücadelemizi inatla, ısrarla ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin ellerinde yükselecektir. Bizler sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin, kadınların, çocukların ve ötekileştirilen tüm kesimlerin, doğanın ve tüm canlıların haklarını sonuna kadar savunacağız. Ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşayabilmek için azim ve kararlılıkla kavgamızı sürdüreceğiz" diye konuştu. 

Mücadelemiz devam edecek

Sınıf mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Çakmak, "Bizler, emeğin sömürülmediği, sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmediği, grev hakkının yasaklanmadığı, herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu, KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği, ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halkımıza ve emekçilere kesilmediği, emperyalist güçlerin yarattığı savaşların hiç olmadığı, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin olmadığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak sayılmadığı, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Editör: Duygu Kaya