İŞKUR'da ilan yayınlayan Güzelbahçe Belediyesi personel alımı yapacak.

Belediye vasıfsız işçi olarak 15 kişi alacağını duyurdu.

Başvuru şartları neler?

-TC vatandaşı olmak
-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
-En az ilkokul mezunu olmak
-Tercihen Güzelbahçe ilçesinde ikamet ediyor olmak
-Vardiyalı çalışabilecek.
-TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarını işlememiş olmak.


Başvuru için gerekli belgeler

-Başvuru dilekçesi
-Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
-İkametgah belgesi
-Kimlik fotokopisi
-Fotoğraflı CV

Başvuru tarihleri

İlan için başvurular 29 Nisan ile 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular nereye yapılacak?

Başvuru adresi ise şöyle: Yalı mah. İstikbal cad. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi (Güzelbahçe Belediyesi Şirketler Birimi)

Konu ile ilgili irtibat numarası: 0533 705 78 45
Mail adresi: [email protected]

Editör: Özlem Çimen Durmaz