Kültürel miraslarının geleceğin doğru kurgulanması için korunması gerektiğine dikkati çeken CHP Menderes Belediye Başkan Aday Adayı Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu, “Gelecek kuşaklarımıza ortak geçmişimizi anlatan, aramızdaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren hazinelerimizdir kültür mirasımız. Bu hazineler atalarımızın tarih boyunca biriktirdiği  deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurgulanmasını sağlar. Menderes unutulmaya yüz tutan çok sayıda kültür mirasımıza beşiklik etmiş bir coğrafya. Örselenmiş kültür miraslarımızı gün yüzüne çıkaracağız” dedi.

Sadece bir kumaş değil

Yörüklerin sarı yağlığının sadece bir kumaş olmadığını vurgulayan CHP Menderes Belediye Başkan Aday Adayı Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu, "'Sarı Yağlık' yörüklerin sembolüdür. Kültürel mirasımızdır. Çok zengin bir kültüre sahip olan ilçemizde; bugün tüm kültürel öğelerdeki gelenekselliğin giderek zayıflaması ve teknolojinin getirdiği olanaklar; el sanatları niteliğindeki ürünlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Geleneksel yöntemler ile yapılan sarı yağlık kumaşlarımızın ulusal ve uluslararası marka olması için belediyemizde önemli çalışmalara imza atacağız. Hızla gelişen teknoloji, değişen beğeniler, moda akımları gibi başkalaşım olgularının diğer el sanatlarına olduğu gibi sarı yağlık bezinin de geleceğine yapacağı etkiler, üzerinde çalışacağız. Tekstil sektörünün bu kadar geliştiği ve önem kazandığı bir çağda bu özel dokuma sanatının ve motiflerinin evrenselleştirilmesini kendi adıyla dünyaya tanıtılmasını sağlayacağız. İlçemizdeki kadınlarımız kültürel mirasımızın geleceğe taşınması, toplumun sosyal dokusunun güçlenmesinde ve ekonomik gelir elde edilmesinde büyük rol alacak” dedi.

Geleneksel nazar boncuğu

Geleneksel cam ocaklarının bir bir söndüğünü vurgulayan Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu, “Nazar boncuğunun kültürümüzdeki yeri bir hayli derin. Nazar boncuğu ocaklarının kuruluşu geçmişte özel bir tören ile gerçekleştirilirdi. Bu ocakta başka bir cam işiyle uğraşılmaz, sâdece nazar boncuğu yapılırdı. İnsanların kendisini bilinmezliklerden ve kötülüklerden koruduğuna inandığı nazar boncuğu üretimi, 1800'lü yıllarda İzmir Görece’de başladı. Ekonomik kaygılarla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Nazar Boncuğu, bizimle yeniden hayat bulacak. Geçtiğimiz dönemlerde Nazar Boncuğu üretiminde önemli mesafeler alındı. Ama ekonomik sorunlar boncuk ocaklarını bir bir söndürdü. Kültür mirası geleneğimiz adeta can çekişiyor. Sürdürülebilir bir sistem oluşturacağız. Ocak işletme maliyetlerinin düşürülmesi, yeni ustaların yetiştirilmesi, ürün yelpazesinin genişletilmesi, uluslararası pazarlama çalışmaları yapacağız. Bir geleneğimizi yaşatırken bu sanatla uğraşanlara gelir kapısı oluşturacağız. Büyük emekler verilerek günümüze kadar taşınan bu sanatı gelecek kuşaklara taşıyacağız. Daha uzun yıllar Menderes'e nazar değmeyecek” ifadelerini kullandı.