Karaburun Yarımadasında binlerce ağacın yer aldığı zeytinlikte tarımsal faaliyet bulunmadığı iddiasıyla arazinin güneş enerjisi santrali (GES) firmasına tahsis edilmesini sağlayan etüt raporunun hukuka aykırılığı yapılan incelemelerle kanıtlandı. Öte yandan şirket, dün (30 Eylül) bakanlık kararını yok sayarak arazideki yüzlerce zeytin ağacını hukuksuzca katletti. Altıparmak Hukuk Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında Yaylaköy’de yaşayan Mustafa Şenbahar‘ın 2007 yılında bir kıraç araziyi Maliye Hazinesinden zeytin ağaçlandırması amacıyla kiralayarak zeytinlik haline getirdiği belirtildi.

Av. Cem Altıparmak, GES yapılmak üzere zeytinliğin Şenbahar’ın elinden alınmasına yönelik atılan adımlara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Karaburun Kaymakamlığı aleyhinde dört ayrı dava açıldığını aktardı. İmar Kanunu, Zeytincilik Kanunu ve Toprak Koruma Kanununun davalardaki temel savunma noktası olduğunu bildiren Altıparmak, bu kanunlar kapsamında Hazineden kiralanıp başarıyla ağaçlandırılan alanların başka bir amaçla kullanılmayacağını, zeytinlik alanların daraltılamayacağını ve dikili tarım arazilerinde GES kurulamayacağını, mevzuatın zeytinlik arazilerde GES kurulmasına yasal olarak izin vermediğini ifade etti.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün zeytinliğe ilişkin etüt raporunun hukuk dışı bir işlem olduğunun belirtildiği açıklamada, bunun “sadece disiplin suçu değil aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçu da oluşturacak işlemler” olduğu belirtildi. Rapora rağmen 30 Eylül’de GES firmasına ait iş makinalarının Mustafa Şenbahar’ın ağaçlandırdığı zeytinliğe “zemin etüdü çalışması” gerekçesiyle girerek yüzlerce zeytin ağacını kesti. Durumu haber alan Şenbahar derhal yasa dışı kesime müdahale etti. Jandarmayı olay yerine çağıran Şenbahar, elindeki raporu yasal mercilere ve şirket yetkililerine sunarak yasa dışı kesime engel oldu.

“Haksız ve hukuk dışı müdahalenin” takipçisi olacağını belirten Av. Altıparmak,Bakanlık Raporunda adı geçen İzmir İl Müdürlüğü personeli ve yöneticileri hakkında disiplin cezası ile yetinmeyip haklarında görevi kötüye kullanma sebebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını, hiçbir yasal dayanağı olmadan zeytinliklerin kesilmesine yol açan eylemlerin talimatını veren şirket yetkilileri hakkında da Karaburun Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

İklim krizini derinleştiriyor

Altıparmak, yerelin ihtiyaçlarını ve özelliklerini dikkate almayan enerji projelerinin, temiz enerji adı altında iklim krizi ile mücadele yerine, bu krizi derinleştirici etkilere sebep olduğunu ve aynı zamanda ciddi insan ve doğa hakkı ihlallerine yol açtığını vurguladı.