CHP Parti Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili avukat Sevda Erdan Kılıç, dünyada halen 1 milyardan fazla, ülkemizde de 10 milyonun üzerinde insanın bir tür engellilikle yaşamakta olduğunu ifade ederek, sosyal devlet olmanın en önemli gereğinin engellilerin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirtti. Engelli vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun sosyal yaşamdan uzak ve ekonomik mağduriyet içinde olduğunu vurgulayan Kılıç, “Engelliler, eşit yurttaşlar olarak sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler beklemektedir. Bu sorunlardan biri de engelli bireye bakmakta olan aile üyelerinin sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmamasıdır. Bu durumda hem engelli birey, hem de ailesi cezalandırılmaktadır. Hazırladığım kanun teklifinin yasalaşması halinde bu aileler bir nebze olsun rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kılıç tarafından hazırlanan ve 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık yaratmak amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı.

“Engellilik, sadece engeli olan kişiyi değil, doğal olarak ailesinin yaşamını da doğrudan etkilemekte, aileleri geleceğe yönelik beklentilerinde ve planlamalarında köklü değişiklikler yapmak zorunda bırakmaktadır. Engelli bireyin gelişiminde ve bakım aşamasında ebeveynlerine büyük sorumluluk düşmekte, bakım yapan anne ve baba manevi olarak yıpranmanın yanında maddi anlamda da ağır bir yükle karşı karşıya kalmaktadır. Maddi sorunlar ise aile içi yaşamı zamanla olumsuz etkilemektedir. Halen ülkemizde yaklaşık 500 bin kişiye bakım ücreti ödenmektedir. Ancak, bakım yapan kişiler düzenli gelirleri olduğu halde sosyal güvenlik sistemi içinde yer almamakta, sosyal güvenceden yoksun kalmaktadırlar. Oysa bu kişiler engelli bireye bakım yapmak zorunda oldukları için çalışamamakta, sosyal güvencesiz oldukları gibi emeklilik hakkından da mahrum kalmaktadırlar. Baktıkları engelli bireyin vefat etmesi halinde ise bakan ailelerin çalışma yaşının geçmesi ve bakım ücretinin kesilmesi sonucu aileler büsbütün açıkta kalmaktadır. Kanun teklifi bu gerekçeler ışığında evde engelli bireye bakım yapan kişilerin sosyal güvence kapsamına alınması ve emekli olabilme hakkına kavuşmaları amacıyla hazırlanmıştır. Teklif, ağır derecede engelli kişilere bakanların uzun vadede SGK kapsamına alınması, daha önce çalışıp bakım nedeniyle sistem dışına çıkanların tekrar sisteme dahil edilmesi, borçlanma olanağı sağlanması ve geliri olmayanların Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasını içermektedir.”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın teklifinin kanunlaşması halinde;

Ağır derecede engelli kişilere bakanlar, uzun vadede Sosyal Güvenlik kapsamına alınmakta ve emeklilik hakkına kavuşmaktadır.

Daha önce çalışıyor olup, bakım nedeniyle sistem dışına çıkmak zorunda kalanlara,

Doğumdan itibaren engelli bireye bakmak zorunda olanlara,

Engelli bireye bakmak zorunda oldukları için sigortalılığa ara verenlere, geçmişe yönelik borçlanma olanağı sağlanmaktadır.

Geliri olmayıp engelli bireye bakanlar ise uzun vadede sigortalılık kapsamına alınacak ve emekliliğe hak kazanacaktır.