ŞERMİN ÇOLAK-Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulması planlanan vergi paketindeki düzenlemelere sert tepki gösterdi. Platform, "Son günlerde yazılı ve görsel medyada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 'Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak için vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak.' mesajı doğrultusunda hazırladığı belirtilen vergi paketinde, engellilerin ÖTV istisnasına yönelik ciddi hak kayıplarına yol açacak düzenlemelere yer verildiğini görüyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanına sunulacak olan 104 sayfalık 2024 yılı Mevzuat Düzenlemeleri Önerileri içinde ÖTV Kanunu ile ilgili olarak “ÖTV ve KDV Kayıpları-Engelli Araçlar” başlığında, iki alternatif öneri yer almaktadır.

Devletin sorumluluğu

Platform, her iki alternatifte yer alan önerileri "utanç verici" ve "insan hakları ihlali" olarak nitelendirdi. ÖTV istisnası ile engellilerin bağımsız yaşama haklarının ellerinden alınmak istendiğini belirten Platform, mevcut hakların kısıtlanması ve kaldırılmasının ciddi ayrımcılık olduğunu vurguladı. Açıklamada, "ÖTV istisnalı araç alma hakkı, yıllar önce engelli sivil toplum örgütlerinin mücadelesi sayesinde sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak getirilmiştir. Bu hak, engellilerin seyahat hakkını kullanmalarını ve toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla getirilmiştir ve engellilerin bağımsız yaşama hakkını destekleyen çok önemli bir kazanımdır. Bu hakkın hayata geçirilmesi, BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nden ve Anayasa’dan kaynaklı olarak Devletin sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.

Korunması gerekir

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, tasarruf tedbirleri kapsamında engellilerin Ö TV’den muaf araç alma haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasına yönelik hazırlıklarına karşı çıktıklarını belirtti. Platform, engelli bireylerin ve ailelerinin mevcut haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu haktan yararlanma süresinin beş yıldan on yıla çıkarılması, hızla değişen teknolojik gelişmelerden yararlanılmasını imkansız hale getiren ayrımcı bir düzenleme olacaktır. Engelli kişinin vefatı halinde, yakınlarından ÖTV tahsil edilecek olmasını ve 10 yıl boyunca ödeme zorunluluğunun devam etmesini kabul edilemez buluyoruz" dedi. Engelli ailelerinin, uzun yıllar engellilikten etkilenerek yaşamlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi. Platform, hükümetin engellilerin haklarını kısıtlamayı ve kaldırmayı masaya yatırdığını, ancak bu hakların korunması gerektiğini belirtti.

Muhabir: Şermin Çolak