Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yapılacak genel kurul ile 16'ncı dönemin tamamlanacağını hatırlatıp, yeniden aday olduğu 17'nci dönem için çalışmalarında büyütme ve bütünleştirmeye önem verdiklerini açıkladı.

Düzenlenen 17. dönem tanıtım toplantısında konuşan Yelkenbiçer, EGİAD’ın güçlü ve dinamik bir sivil toplum örgütü olarak misyonunu yerine getirebilmesinin, kendi içinde bir takım çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Yelkenbiçer, “Bu nedenle aramıza katılan yeni arkadaşlarımızı da öncelik verecek şekilde, derneğimiz içindeki aidiyeti, en üst seviyede tutmak ve geliştirmek için her gün çalışmaya devam edeceğiz. EGİAD’ı 33 yıl boyunca başarılı ve öncü kılan en önemli faktörlerden biri, nitelikli insan kaynağını bünyesine katabilmek oldu. Geçtiğimiz dönemde birbirinden yeni girişimciler, profesyoneller ve aile şirketi mensupları bünyemize katıldı. Yeni dönemde de aramıza katılacak arkadaşlarımızın dernek kültürüyle yetişerek bizlerle sahada çalışacaklarını biliyoruz. Bizim vazifemiz de onların önünü açmak olacak. Gençlerimize liderlik fırsatları oluşturmak, onlara bilgi ve beceri kazandıracak çalışma alanları oluşturmamız gerekiyor; ama aynı zamanda onlardan çok şey öğreneceğimizi de biliyoruz” dedi.

Genç ve tecrübe entegrasyonunu sağlayacak en önemli olgunun değerleri korumak olduğuna değinen Yelkenbiçer, önümüzdeki dönem tüm çalışmalarına yön gösterecek ‘bütünleştirme’ ve ‘büyütme’ temalarını üyelerle paylaştı.
Dernek çatısı altında yeni ve eski kuşağın birleşmesi, köklü EGİAD projeleriyle yeni çalışma alanlarının bütünleşmesi ve paydaşlarla olan güven ilişkilerinin derinleşmesi için çalışacaklarını ifade eden Yelkenbiçer, bu hedefler doğrultusunda derneğin tüm çarklarını döndürerek, kurumsal tüm bilgi birikiminden yararlanmak ve insan kaynağı yönünden hem sayısal olarak hem de her bir kişinin yüksek başarma arzusu ve takım oyunculuğu yönünde büyütmek istediklerini açıkladı. Öte yandan Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD’ın işleyişinde önemli bir dişli görevi bulunan komisyonlardan da bahsetti. Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu, Girişimcilik ve Dijitalleşme Komisyonu, Sosyal İlişkiler Komisyonu, İş Geliştirme Komisyonu, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu, Gençlik Komisyonu, EGİAD Yarın Grubu, EGİAD Melekleri İcra Kurulu şeklinde oluşan komisyonlara önem verdiklerini dikkat çeken Yelkenbiçer, EGİAD’la bütünleşen ‘girişimcilik’ konusunda da yoğun çalışmaları olacağını söyledi.

16. dönem yapılan ve 17. dönem yapılacak çalışmaları başlıklar halinde üyelerle paylaşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Bölgemiz ve ülkemizdeki hem üretimi hem de hizmetleri dünya ölçeğinde daha rekabetçi hâle getirmek, bu sayede de daha fazla değer üreterek geleceğe güvenle bakabilmek konusunda EGİAD’ın yapacak işleri olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşme konusunda tıpkı 2018 yılında yaptığımız Sanayi 4.0 zirvesiyle olduğu gibi, yeni dönemimizde yalnız büyük sanayi kuruluşlarını değil KOBİ’leri de kapsayacak fırsatlar oluşturmak, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve verimlilik artışı yönünde adımlar atacağız. Teknolojinin sanıldığı kadar uzak, zor ve maliyetli değil, tam tersine ulaşılabilir ve kısa sürede amorti edilecek yatırımlar olduğu konusunda iş dünyamızı bilgilendireceğiz. Dijitalleşmeye daha fazla kaynak ayrılması sayesinde bu ivmeden İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin de beslenip daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Dijitalleşmeyi bölgemize yapılan yatırımları tetikleyecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Dijitalleşmeyle sanayinin, teknolojiyle hizmetlerin bütünleşmesi sayesinde fark oluşturulabileceğini biliyoruz” dedi.

Her dönemde EGİAD’ın hep güçlü bir STK olduğunu belirten 9 ve 10. dönem başkanı Cemal Elmasoğlu da, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederken, EGİAD’ın gençliği ve dinamizmine inandıklarını belirtti.

EGİAD’ın liderler yetiştiren bir okul olduğunun altını çizen Elmasoğlu, “Ülkenin böyle güçlü STK’lara ihtiyacı var” dedi. Yine EGİAD’ın her dönem daha da güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten geçmiş dönem başkanlarından; Temel Aycan Şen, Aydın Buğra İlter ve Seda Kaya Ösen, Aydın Buğra İlter, Mustafa Aslan da, hizmet etmekten her zaman gurur duydukları EGİAD’tan çok şey öğrendiklerini söyledi. Öte yandan toplantıya Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve yeni üyeler de katıldı.