Kesitisiz 21 yıllık iktidar... Onun yapboza çevirdiği  eğitim sistemi... Artan okul masrafları, beslenme ve barınma krizi, eşitsizlik, niteliksizlik, öğretmenlerin çalışma ve yaşam şartlarının gerilemesi, piyasalaşma, dinci gerici uygulamalar, umutsuz ve kaygılı öğrenciler... Yeni eğitim öğretim yılı, derinleşen sorunlarla bugün başlıyor.