Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, 2024 yılında Çalışma Bakanlığı'nın sosyal güvenlik kapsamında düzenlemesini beklediği konuları yazdı.

Konu ile ilgili Dilek Ete'nin yazısı şöyle: Önümüzde Siyasi otoritenin önem verdiği bir yerel seçim var.Aslında tüm çalışanların hayatını etkileyecek Sosyal Güvenlik Konusunda  yapılacak düzenlemelerin siyasi bir gündemin konusu olmaması gerekir.Fakat uygulamada ne yazık ki  ne zaman seçim olsa siyasi otorite Sosyal Güvenlik Mevzuatında anlık düzenlemelere gidiyor.

Malumunuz  31/03/2024 tarihinde yerel seçim öncesi de tüm oy isteyen partilerin ana konusu Sosyal Güvenlik oluyor.

Bugüne kadar ertelenen aşağıda birkaç madde ile özetlemeye çalıştığım konular artık gündemin ilk başlıklarında yerini aldı.Kısmetse Mart seçim öncesi çıkacak,çıkmazsa Sosyal Güvenlik Kurumunun tozlu raflarında bir sonra ki seçimi bekleyecek.

Gündemi Meşgul eden ve çıkmaya en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Konuları;

*Emeklilere bağlanacak aylıkların sade,anlaşılır,adil ve tek bir aylık hesaplama sisteminde toplanmasının sağlanması ve emeklilerin yaşamlarını insan onuruna yakışacak şekilde devam edebilmelerine yetecek rakamın altında kalmamasının sağlanması konusunda nihai çalışmanın bitirilmesi.
*Prim ödeme gün sayısı ve kazançları aynı olduğu halde ,emeklilik tarihleri farklı olduğu için aylık miktarı değişen emeklilere intibak düzenlemesinin yapılması ve kök aylık uygulamasının kaldırılması,
*5510 Sayılı Kanun ile gelen Aylık Bağlama Oranı ve Türkiye’nin gelişmişlik hızından alınan payın 2008 öncesi rakamlara getirilmesi,
*Tüm emeklilere emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması,
*Emekli aylıklarından yapılan ilaç,protez,reçete, katkı payı kesintilerinin kaldırılması ,
*Kadın sigortalılara çalışmaya başlamadan önce yaptıkları doğumlar için borçlanma hakkı verilmesi, borçlanma süresi kadar da sigortalılık başlangıcının geri alınmasının sağlanması,
*Stajer ve Çıraklık dönemindeki kısa vadeli sigorta kolu başlangıç tarihinin emeklilik tarihinde başlangıç olarak alınabilmesi için mevzuatta yapılacak bir düzenleme ile borçlanma hakkının verilmesi,
*Cumhurbaşkanımızın Mart 2023 seçimleri öncesi çıkacağının müjdesini verdiği Bağkur ‘da prim gün sayısının düşürülmesi konusunda yapılan düzenlemenin yasallaşması,
*Bağkur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara , Bağkur Tescil Mağdurlarına bu süreler için borçlanma hakkı verilmesi,
* EYT düzenlemesinde 5000 prim gün ve 3600 prim günü emeklilik şartlarının 8/09/1999 öncesi şartlara getirilmesinin sağlanarak EYT Kanununda eksik çıkan maddenin tamamlatılması,
*8/09/1999 sonrası sigortası yapılan kesime adil,eşit şartların getirilmesi için kademeli yaş düzenlemesinin uygulamaya konulması ,mağduriyetin giderilmesi,
*Kadınlara isteğe bağlı Prim ödemesinde teşvik verilmesi,
Önümüzde iki aydan az süre kaldı.Bu düzenlemelerin 15/03/2023 tarihine kadar meclise gelmesini bekliyorum.Bakalım neler olacak…