İZ GAZETE- DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Yönetim Kurulu, Dikili  Belediyesi'nde kadrolu işçiler ile sendikanın 42  işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuç vermediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Eğer Toplu İş sözleşmesi masasında anlaşma sağlanamazsa, Dikili Belediyesi İşçileri greve çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.

En temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz

Yapılan açıklamada, "Dikili  Belediyesi kadrolu işçiler ile sendikamızın 42  işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri  Ekim  ayında başlamış, 27 Ocak’ta arabulucu uyuşmazlık raporunun tarafımıza tebliğ edilmesi ile birlikte yasal grev sürecine girilmiştir. Genel-İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şubemizin;  Sodemsen yetkilileri ile sürdürmekte olduğu toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşmaya varılamamıştır. Emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçilerin ekonomisi çökerken ekonomik kriz ile birlikte emekçilerin enflasyonu her geçen gün artarak işçilerin alım gücü düştü, gelir dağılımı bozuldu, yoksulluk arttı, emekçilerin büyümeden aldığı pay ise  daha da  azaldı. Hükümetin ekonomi politikalarını kötü yönetmesi, artan borçlar ve vergi yükü işçi ücretlerini enflasyon karşısında eritti, yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Zamların ve hayat pahalılığının sorumlusu işçiler değil ama hayat pahalılığı karşısında her gün yoksullaşan işçilerdir. Bizler en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik" ifadeleri kullanıldı. 

Eğer masada anlaşma sağlanamazsa...

"Bizler burada sadece ücret zammı mücadelesi değil işçinin hak mücadelesini de sürdürüyoruz" denilen açıklamada, "Dikili halkına canla başla çalışarak hizmet ediyor, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımız ile emeğimizin değerinin bilinmesini istiyoruz. Bir önceki yıl imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi, bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Ücretlerimize yapılan zamlar daha elimize geçmeden enflasyona yenik düşmüştür. Ağırlaşan yaşam koşulları, artan enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zamlar, yaşanan ekonomik  kriz, işçi sınıfına yönelik saldırıları derinleştirmektedir. Toplu İş Sözleşmemizin bitmediği her gün, bizi ücretlerimizin eridiği ekonomik kriz ile daha fazla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu açıdan bizim için durum açık ve nettir; insanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz. Eriyen ücretlerimiz ve sosyal haklarımız talep ettiğimiz noktaya gelinceye dek aynı kararlılıkla ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Eğer Toplu İş sözleşmesi masasında anlaşma sağlanamazsa, Dikili Belediyesi İşçileri greve çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.