Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci Bölümünün ekonomik hükümler başlığı altında düzenlendiğini, 171 inci maddesinin kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri almanın idarenin görevleri arasında olduğunu anımsatan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Kooperatifler, toplumumuzda imece olarak bilinen yardımlaşma usulünün kanunla belirlenen şartlar çerçevesinde uygulamaya girmiş şekli olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesin kapsamında şirket türleri arasında sayılmıştır. Kooperatifçiliğin gelişmesi, özellikle yerel üretimin artırılması, tüketicinin korunması ve en nihayetinde ulusal ekonominin büyümesinin en önemli araçlarından biridir. KOBİ'lere tanınan finansman imkânlarının herhangi bir şart gözetilmeksizin tarımsal amaçlı kooperatiflere tanınması, kooperatifçiliğin gelişmesine, amaç, işlev ve görevlerini gerçekleştirmesine hız katacak, hem üreticiyi koruyacak hem tüketicinin daha uygun şartlarda ürünlere kavuşmasının önünü açacaktır" dedi.

KOOPERATİFÇİLİĞİ KOBİ SAYACAK MISINIZ?

Konuyu meclis gündemine taşıyan Dervişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Yukarıda açıklanan nedenlerle Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin mali bilanço ve çalışan sayısına bakılmaksızın her koşulda KOBİ sayılması amacıyla Bakanlığınız bünyesinde yürütülen bir çalışma yahut proje mevcut mudur? Eğer mevcut değil ise böyle bir çalışmanın yakın tarihte başlatılmasına dair bir girişim mevcut mudur?" diye sordu.

Dervişoğlu şu sorusuna da yanıt istedi, "Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin tümünün KOBİ tanımına bakılmaksızın düşük faizli, uzun vadeli finansman kaynaklarından ve yatırım desteklerinden faydalandırılmasının sağlanmasına yönelik bir çalışma mevcut mudur? Eğer mevcut değil ise böyle bir çalışmanın yakın tarihte başlatılmasına dair bir girişim mevcut mudur?"