Cengiz Aldemir/ANKARA- Meclis'de konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu, iktidarı gelenek hâline getirdiği torba kanun uygulaması üzerinden eleştirdi.

MAKYAJLI TORBA YASA

AKP'nin torba yasa içine birkaç olumlu madde koyarak kamuoyunda makyajlı bir algı yaratmakla eleştiren  Dervişoğlu, "İktidar torba yasa uygulaması sonucunda, tekliflerin içerisinde vatandaşlarımızın yararına olacak düzenlemelerle birlikte sakıncalı gördüğümüz düzenlemeler de aynı anda oylanmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu usulle vatandaşın sırtına yükleyeceği ekstra maliyetleri de gizlemeye çalışmaktadır. Araya sıkıştırılan birkaç olumlu maddeyle kamuoyunda makyajlı bir algı oluşturma gayretinin ziyadesiyle farkındayız.Yüce Türk milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemini yakinen takip etmekte, aleyhine olan bütün düzenlemeleri de idrak etmektedir. Bu torba kanunda bazı maddelerin lehinde, bazılarının da aleyhinde konuşmalar yapıp görüşlerimizi bildirdik" dedi.

ELEŞTİRİLERİMİZ DİKKATE ALINMIYOR

Çiftçilere yapılan destek ödemelerinden alınan verginin kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi, torba yasanın makyajlanmasına örnek gösteren Dervişoğlu, "Çiftçilere yapılan destek ödemelerini fevkalade önemli ve yerinde buluyoruz ancak öte yandan ÖTV gibi bazı malların fiyatını kuvvetli şekilde etkileyebilen bir verginin oranının Cumhurbaşkanınca 3 katına kadar artırılabilmesine yönelik değişikliğe de karşı çıkmaktayız. Aynı şekilde zor durumda olan esnafımıza sağlanan vergi muafiyetini destekliyor fakat sadece banka bilançolarını olduğundan daha iyi gösterebilmek adına tahsili mümkün olmayan kredileri satın alan ve vatandaşın tepesine çöken varlık şirketlerine uygulanan vergi muafiyetlerinin sürekli hâle getirilmesine de şiddetle karşı çıkıyoruz. Vatandaşın hayrına ya da zararına olacağını gördüğümüz birçok madde hem Komisyon hem de Genel Kurul aşamasında yapıcı eleştirilerimiz dahi dikkate alınmadan hızlıca görüşülüp yasalaşıyor. Müsaade edin de sizi doğru yöne sevk edebilecek uyarılarımızı yapmaya fırsat bulalım, aceleyle hazırlanmış ve palyatif çözümlerle birlikte Hükûmetin acil ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş birçok kanunu torbalar hâlinde Meclisten geçiriyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YASALARI TEKAR GETİRİYORLAR

Daha önce torba yasa ile geçen yasaların tekrar düzenlenmesi için meclis genel kuruluna getirildiğine dikkat çeken Dervişoğlu, " Bu geçen yasaları daha sonra tekrar düzenlenmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyoruz. Bu alanda yaşanan olumsuzlukları giderebilmek adına iktidar partilerini kanun yapma tekniklerini yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."