HDP İzmir İl Örgütü Binası'na yönelik saldırı gerçekleştiren ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in 4 farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın pişmanlığa yönelen somut söz ve davranışının bulunmadığına vurgu yapan mahkeme heyeti, "Gencer'in suç işleme eğilimi ve kişiliğine nazaran ilerde yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaatin oluşmadığı" ifade edildi.

Suça yönelimi var

Mahkeme, Onur Gencer'e verilen cezanın gerekçesini açıkladı.

Kararda, sanığın önceden yaptığı hazırlık ve aldığı karar dahilinde önceden tanımadığı Deniz Poyraz'ı tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapıldı. Sanığın diğer suçları işlemeye yönelen kararlı kişiliğinin olduğuna dikkat çekilirken,  pişmanlığa yönelen somut söz ve davranışının bulunmadığına da vurgu yapıldı.

İndirim yok

Gencer'in, yargılama sürecinde gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarına dayalı suçların işleniş biçimi, suç işlemeye yönelen amaç ve kastının yoğunluk olarak fazlalığı ve kişiliği dikkate alındığında sübuta eren müsnet suçlar yönünden sanığın, tasarlayarak öldürme suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ve diğer suçları açısından üst hadden cezalandırıldığı belirtildi. İndirim maddelerinin de uygulanmadığı gerekçeli kararda yer aldı.