Sıcak diyaloglara sahne olan ziyaretlerde dernek ve STK’ların sorunlarını dinleyen Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Serdar Sandal, problemlerin çözümü noktasında ivedilikle hareket edeceklerini belirterek Bayraklı’da dernekleri yerel yönetimin etkin unsurlarından biri haline getireceğini belirtti. Kurucu sayısının yüksekliği, adres bildirimi, maddi problemler, uygulanan prosedürlerin ağırlığı nedeniyle pek çok sıkıntı yaşadıklarını belirten dernek ve STK temsilcileri Serdar Sandal’ın çözüm önerileriyle yaşadıkları problemlerin rahatça üstesinden gelebileceklerini belirttiler.

Özgür ve yaratıcı bireylerin temsil yeteneğinin geliştirilmesi noktasında derneklerin faaliyetlerine çok önem verdiğini belirten Serdar Sandal paylaşılan deneyimlerle büyüyen çağdaş bir Bayraklı’nın oluşturulacağını ifade etti.

‘SİVİL İRADEYE ÖZGÜR HAREKET ORTAMI SAĞLANMALI’

Sandal,”Bayraklı’da derneklere uygulanan ilave denetim unsurlarından vazgeçilerek sivil iradeye özgür hareket ortamı sağlanıp Bayraklı’da yöneten ve yönetilen arasındaki iletişimi daha etkin kılacağız. Derneklerin vergi muafiyeti vb. sorunlarını kentin bürokratlarına kararlı bir biçimde aktararak çözüm yollarının oluşturulmasını sağlayacağız.” dedi.

‘BAYRAKLI DÜNYANIN GÜZİDE KENTLERİ ARASINA GİRECEK’

Belediyenin dernek ve vakıflara kamusal desteği arttırmak adına çeşitli düzenlemeler yapacağını belirten Sandal, “Kamu-STK işbirliğiyle sivil irade Bayraklı’nın yönetiminde etkin olacak. STK’ların yerel yönetimlerle işbirliği yapmalarını engelleyici unsurların kaldırılması noktasında da hazırlayacağımız faaliyet raporlarıyla bu durumunun çözümlenmesi sağlanacak. Dernek ve STK’ların faaliyet alanlarını genişleterek Bayraklı dünyanın güzide kentleri arasına girecek. Gönüllülük esasına göre oluşturulmuş derneklerimizin kendi kendini üretebilen, bağımsız karar alma süreçlerine sahip bir yapıya ulaşabilmeleri için gerekli tüm olanaklar sağlanacak. Bayraklı’nın sivil inisiyatiflerin birlikteliğiyle daha hızlı bir ilerleme sağlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

‘STK’LAR BAYRAKLI’NIN YÖNETİMİNDE AKTİF OLARAK BULUNACAK’

Sandal sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bunun için vatandaşlarımızın örgütlü sivil toplum faaliyetlerine katılımını sağlayacak çeşitli düzenlemeler geliştireceğiz. “Bayraklı Kent Envanteri” projesiyle belirleyeceğimiz Bayraklı sivil endeksi sonuçlarına göre Bayraklı’da nitelikli ve etkin bir hizmet ağı geliştirmeyi planlıyoruz. Derneklerin ve STK’ların; kitleselleşme, demokratik işleyiş, kaynak yaratma ve görünürlük sorunlarını bir an önce çözümleyip Bayraklı’nın yönetimine aktif olarak katılmalarını sağlayacağız.”