Cengiz Aldemir/ANKARA - Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi veren TBMM Başkanlık Divan Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, teklifle temel gıda ürünlerinin KDV'den istisna tutulmasını, vatandaşların fiyatı sürekli artan ve artması muhtemel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasına imkan tanıyan ve ekonomik olarak rahatlama sağlayacağını söyledi.

TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Yasa teklif gerekçesinde, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” denilen Anayasa'nın 56. Maddesini anımsatan CHP'li Kılıç, "Herkesin sağlıklı olabilmesi için sağlıklı beslenebilmesi ve temel gıda ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilmesi gerekmektedir. Yıllar boyunca hep "tarım ülkesi” olarak anılan, dünyada, tarımda kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden birisi olarak gösterilen ve tarımsal üretim potansiyeli çok yüksek bir ülke olan Türkiye, son yıllarda AKP iktidarının uyguladığı yanlış tarım politikaları sonucu artık bu özelliğini yitirmiş ve tarımda dışarıya bağımlı bir ülke haline gelmiştir" dedi.

BASKIYLA FİYATLAR DÜŞÜRÜLMEZ

Türkiye'de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen birçok tarım ürününün ithal edilir hale geldiğini, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle üreticinin tarımdan uzaklaşarak, köylü ve çiftçinin yalnız bırakıldığını vurgulayan Kılıç, "Gıda ürün fiyatlarının son dönemlerde gün gün artmasına, bu da vatandaşların sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan temel gıda ürünlerine yeterince ulaşamamasına neden olmaktadır. Fiyat artışlarının gerçek nedeni olan yanlış tarım politikalarını düzeltmek yerine, bütün bu yanlışların sonucu olan etiketteki fiyatlar baskıyla düşürülmeye çalışılmaktadır. Nedenler ortadan kaldırılmadıkça baskıyla, denetimle, suçlamayla fiyatların düşürülemeyeceği görülmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

BASKI SARAY TİPİ EKONOMİK TEDBİR

Gıda ürünlerinin artmasının nedeni olarak gösterilen marketlere baskı yaparak, bakanlıkça kurulan özel ekiplerle temel gıda ürün fiyatlarının düşmesini beklemenin mantıksız ve "saray tipi” bir ekonomi tedbiri olduğunu belirten CHP'li Kılıç, "Tarım ve gıda ürünlerinin üretilmesinde girdi maliyetleri ve ürün fiyatları ne kadar düşük olursa, çiftçi ürününü o kadar ucuza mal etmekte ve böylece marketlerde, pazarlarda satılan gıda ürünlerinin etiket fiyatları da o kadar düşük olmaktadır. Ancak girdi maliyetlerinin her geçen gün artması temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN BORCU 200 MİLYARA ULAŞTI

2020 Ağustos-2021 döneminde çiftçinin kullandığı tohumlukların fiyatı yüzde 20-25, mazotun fiyatı ise yüzde 20 oranında arttığını, çiftçilerin kiraladığı tarla kira artışının yüzde 60-70 olarak gerçekleştiğini, elektrik faturasının ise her ay zamlı geldiğini ve son 1 yıldaki artışın ise yüzde 80-90 olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin büyük oranda borçla yapıldığını, bankaya, tohum bayisine, gübre ve ilaç bayisine, tefeciye borçlanan çiftçinin toplam borcunun 200 milyar liraya ulaştığını belirten Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisinin "ithalat ofisi” gibi çalıştırıldığını, özel sektöre ise sıfır gümrükle ithalat yaptırıldığına dikkat çekti.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV'DEN İSTİSNA OLSUN

Üreticinin ithalatla terbiye etme politikasının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını belirten CHP'li Kılıç,

"Enflasyonun arttığı, milletin alım gücünün azaldığı ülkemizde, milyonlarca çalışan asgari ücretle, emekli ise asgari ücretin altında maaşla geçinmeye çalışmaktadır.

Temel gıda ve diğer gıda ürünlerinin fiyatlarının çok yüksek olması ve bundan sonra daha da yükselecek olması, vatandaşların gıda ürünlerine ulaşmada sıkıntılar yaşayacağını ve Anayasa'da da hüküm altına alınan "sağlıklı yaşam” hakkından mahrum kalacağını göstermektedir. Vergi kanununda yapılacak düzenlemeyle, temel gıda ürünlerinin KDV'den istisna olması, diğer gıda ürünlerinde yüzde 1 olarak uygulanması, bu ürünlerin bir nebze de olsa uygun fiyatlardan satılabilmesine ve vatandaşların gıda ürünlerine daha kolay ulaşabilmesine imkan tanıyacaktır."