Cengiz Aldemir/ ANKARA - Meclis genel kurulundan geçen kooperatifçilik yasası konusunda konuşan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, kooperatifçiliğin bilinmeyen karmaşık bir mesele değil, son derece basit, kafası üzerinde duran sistemi, ayakları üzerine dikmek istediklerini söyledi. 

ÖNCE VERDİĞİMİZ TEKLİFİ TEKRAR DEĞERLENDİRİN

Daha önce HDP'nin 90 maddelik bir kanun teklifi getirdiğini anımsatan Çepni, "Bu kanun teklifini de bu anlamda son derece yoksullardan, işçilerden, emekçilerden yana bir teklif olarak ortaya koyduk, bu teklifimizin tekrar tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu yasada da görüldüğü üzere palyatif, geçici, makyaj tedbirler, düzenlemeler yerine yapısal sorunları çözen, esaslı yapısal çözümler üretme tartışması yapıyoruz. 90 maddelik kanun teklifimiz esasen bu anlama geliyordu" dedi.

HDP SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEN PARTİDİR

HDP'nin meselelere yoksullardan, işçilerden, emekçi halklardan yana bakan bir parti olduğunu ve  yaşanan tüm sorunları çözebilecek proje ve planlarının olduğunu belirten Çepni, "Çözümlerimiz her ne kadar iktidar tarafından ezilmeye, silinmeye, görünmez kılınmaya çalışılsa da bizim her soruna dair çözümümüz var, bunu buradan bir kez daha söylüyoruz. Kooperatifler, bütün dünyayı bir avuç şirketin yönettiği, halkı ve doğayı acımasızca katlettiği, sömürdüğü koşullarda yoksulların bunun karşısında dayanışmasını ve yardımlaşmasını kapsayan organizmalar, mekanizmalar. Dolayısıyla kooperatif meselesine de biz esasen yoksullardan yana bakıyoruz. Yani bu herhangi bir örgütlenme değil; bu, yoksulların, emekçi köylülüğün, bu kan emici şirketlere, sermayeye karşı ayakta durma, kendi yerel çözümlerini üretme mekanizmalarıdır. Bu anlamda kooperatifçilik meselesini ayakları üzerine dikmekten kastettiğimiz tam olarak bu yani kapitalist tekelleşmeye karşı bir örgütlenme" ifadelerini kullandı.

AKP HALKIN HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENMESİNE KARŞI

AKP iktidarının, halkın her türlü örgütlenmesine karşı saldırdığını vurgulayan Çepni, kooperatifçiliğin önemli bir örgütlenme aracı olduğunu ifade ederek, "Endüstriyel tarımın yok edildiği, tarım alanlarının ortadan kalktığı, şirketlere peşkeş çekildiği, çiftçinin üretemez, ürettiğini satamaz hâle gelmiştir. Üreticinin sattığıyla karnını doyuramaz hâle geldiği koşullarda kooperatifçilik önemli bir örgütlenme aracıdır. Çünkü Türkiye'de sendikalardan tutalım da derneklere, kooperatiflere kadar halk örgütlenmelerine karşı çok ciddi bir iktidar saldırısı var. Yani birincisi, aracın içini boşaltmak, bu düzenlemede olduğu gibi yetmezse de bunu tümüyle tasfiye etmek. Bu anlamda kooperatifçilik bir örgütlenme aracı, halkın örgütlenmesinin aracıdır" değerlendirmesinde bulundu.

18. MADDE KAST SİSTEMİ YARATIYOR

Kooperatifçilik Teklifinin 18'inci maddesinde yönetim ve denetim kurulu için eğitim şartı getirildiğini, bu yasanın ruhunu ortaya koyan çok kritik bir madde olduğunu ve yönetici kast sistemi yaratılmak istendiğini belirten Çepni, "Yani eğitim şartı getirerek yani kulaklara hoş gelen bir madde getirerek aslında kooperatifçiliği eğitimli, seçkin bürokratlara teslim etme yani devlet mekanizmalarına benzer bir yapıya teslim etme amacı güdüyor. Oysa, evinin geçimini, mutfağının geçimini yapabilen, pazarda ürününü satabilen her çiftçi pekâlâ kooperatifçilik yapabilir, yöneticilik de yapabilir" diye konuştu.

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ KAMUSAL OLMALIDIR

Kooperatifçilik eğitiminin  kamusal olması gerekirken bu düzenlemede, eğitimi kimin yapacağının belli olmadığına dikkat çeken Çepni, "Bu, yaygın eğitim biçiminde gerçekleşmeli, ilköğretiminden başlayarak kooperatif dersleri olmalıdır, aynı zamanda da kooperatif üniversiteleri kurulmalıdır. Önerimiz, bu anlamda, kooperatifleri bir avuç seçkine teslim etme, şirketleştirme önerisinin yerine, yine halkın, emekçi köylülüğün başta olmak üzere pekâlâ yürütebileceği, kendisini koruyup örgütleyebileceği bir mekanizmaya dönüştürmektir. Buradan emekçi halkımıza ve köylülere çağrımız şudur: Kooperatif kurmaktan çekinmeyelim, kooperatifleri kuralım. Bu anlamda HDP yanınızdadır, bu konuda bulunduğumuz her yerde bu kooperatifleştirme çalışmalarına her türlü desteği vereceğimizi  söylüyoruz ve bu anlamda tüm halkımıza da başarılar diliyoruz."