DEVA İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokolle İzmir genelinde 842 eğitim kurumunda uygulanmaya geçilen ve İzmir kamuoyunda geniş yer tutan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi hakkında soru önergesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması talebiyle soru önergesi verdi.

Verilen soru önergesi şu şekilde:

1. Projede yer alan manevi danışmanların görevleri ve rolleri nedir? 

2. Manevi danışmanların projeye uygun olup olmadıkları hangi kriterler aracılığıyla değerlendirilmiş ve görevlendirmelerinde liyakat ilkesine bağlı kalınmış mıdır? 

3. Projenin uygulanması aşamasında görevlendirilen manevi danışmanlar, pedagojik formasyona sahip midir? 

4. Projenin amaçları doğrultusunda öngörülen “proje çıktıları” nelerdir? 

5. Proje çerçevesinde düzenlenecek kurs programlarının içerikleri nedir? 

6. Uygulama aşamasında projenin/kurs programlarının denetimi nasıl ve hangi yollarla sağlanacaktır? 

7. Proje başarısı ya da başarısızlığı hangi kriterlerle ölçümlenecektir? 

8. Öğrenciler, veliler ve eğitmenlerden projenin olumlu/olumsuz sonuçları hakkında geribildirim alınacak mıdır? 

9. Projeye ayrılan bütçe ne kadardır? Proje bütçesi hangi kurum ve kuruluş tarafından karşılanacaktır? 

10. Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol haricinde görev alacak personelin görevi hakkında yasal bir çerçeve oluşturulmuş mudur? 

11. Ülkemizde gerçekleşen deprem ve son dönemlerde gündeme gelen akran zorbalığı gibi konuların göz önünde tutularak, öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, KPSS’ye başvurmuş 21 bin 895 rehber öğretmen adayı program kapsamında neden değerlendirilmemiştir?