İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı doğrultusunda bir karar vermeyerek dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Kararın sonuç bölümünde "Kararın sonuç bölümünde "Söz konusu düzenlemeler dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı Mahkememizin kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada başvurucunun milletvekili seçildiği ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığı, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından dosya Cumhuriyet Başsavcılığınıza gönderilmiştir" denildi.

İstanbul Barosu'ndan ilk açıklama

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında, ‘seçme ve seçilme hakkı’ ile ‘kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı’ yönlerinden ihlal kararı vermesine rağmen tutukluluğu devam eden TİP Hatay milletvekili avukat Can Atalay’la ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Saraç’ın yaptığı paylaşım şöyle:

“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını derhal uygulamalıdır! Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay’ın Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları’nın ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa’nın 153. Maddesine göre, ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ AYM’nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti halen neyi müzakere etmektedir!”