CENGİZ ALDEMİR/ ANKARA- CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, meclis de yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası yönetiminden bir kısım bürokratı görevden alma konusunu gündeme getirerek, iktidarın ekonomi-politik anlayışını sert bir dille eleştirdi.

ERDOĞAN TL'YE KAYBETTİRDİ

Böke, "Bizler dün yüce meclisin çatısı altında bu vergi yasasını görüşürken bir gece yarısı Cumhurbaşkanının 'ben yaptım oldu' kararnamelerinden biri daha çıktı. Kararnamenin özeti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yönetiminin bir kısmı görevden alma, ekteki isimler atama, gerçekten özet bu. Kararname açıklanmadan önce Türk lirasının dolar karşısındaki döviz kuru düzeyi 9 lira 8 kuruştu, karar açıklandıktan sonra bir gece yarısı kararnamesiyle birkaç dakika içerisinde döviz kuru 9 lira 19 kuruşa fırladı, dakikalar içerisinde 10 kuruşun üzerinde değer kaybetti paramız" dedi.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE 50 MİLYAR YOKSULLAŞTIK

Türk Lirasının keyfi  kararname yüzünden kaybettiğini, ülkenin 450 milyar dolar dışarıya borcu olduğunu belirten Ekonomist Böke, " Dakikalar içerisinde o borcun bize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına maliyeti 50 milyar lira arttı. Dakikalar içerisinde 50 milyar lira yoksullaştık, hep beraber yoksullaştık.

BİLEREK YAPILIYOR

Neden? Şahsım anlayışıyla, keyfî bir biçimde, kuralları, kurumları yok sayan bir anlayışla karar verildiği için oldu. Ve ilk defa olmadı, yanlışlıkla da olmadı, bilerek isteyerek tek adam hükûmet sisteminde iktidarın siyasi tercihiyle oldu. Bir şeyi bir kere yaparsınız yanlış olur ama tekrar tekrar aynı şeyi yapıyorsanız artık bu bilinçli bir tercih olur" sözleriyle tepki gösterdi.

TL'NİN DEĞER KAYBETME SÜRECİ

Tek adam rejiminin resmen düzen hâline geldiği 2018 Haziranın da döviz kurunun 4 lira 62 kuruş olduğunu anımsatan Böke, dövizin yükseliş sürecine dikkat çekerek, ''1 Temmuz 2 019 gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, döviz kuru 5 lira 67 kuruş. İkinci tarih Kasım 2020; gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı kur 7 lira 98 kuruş. Üçüncü tarih Mart 2021; gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, kur 8 lira 18 kuruş ve bugün 9 lira 19 kuruş. Neden? Keyfî, gece yarısı kararnameleriyle şahsım düzeninde kimseye sormadan iş yapıldığı için oldu" ifadelerini kullandı.

HALKI YOKSULLAŞTIRAN TEK ADAM SİSTEMİ

Tek adam hükümet sisteminde şahıs keyfiliklerinin kurumların yerine geçtiği için halkın yoksullaştığını vurgulayan Böke, iktidar sıralarına dönerek, "Şimdi soruyorum size: Bu gece yarısı halkımızı yoksullaştıracak yeni bir kararnamenin çıkmayacağının güvencesini verebilir misiniz? Veremezsiniz çünkü siz de bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz çünkü size soran da yok. Çünkü hiçbir karar kurullarda ve kurallı bir biçimde alınmıyor artık ülkede ve o zaman şimdi soruyorum size: Görüşüyor olduğumuz 56'ncı maddede, bu maddeyle Cumhurbaşkanına keyfî bir biçimde tütün ürünlerinden ve otomotivden ÖTV'yi 1 ila 3 kat arasında artırma yetkisini verecek misiniz? Bizi yoksullaştırıyor olan bu keyfîliğe onay verecek misiniz? Halkı yoksullaştırıyor olan bu şahsın düzeninin keyfîliğini onaylayacak mısınız? 1 kat değil, 2 kat değil, 3 kat artırma yetkisini keyfine göre, "Şahsım istedi." diye yapmasına izin verecek misiniz? Tek adam rejimine önce fiilen, sonra resmen geçildiğinden bu yana, göz göre göre derin bir ekonomik krizin içerisine sürüklendik. Halk kan ağlıyor, kan. Neden? Keyfî karar verildiği için. Neden? "Şahsım istedi, yaparım." dendiği için. Neden? Böyle yasalar geçtiği için. Bunların her biri birer açık siyasi tercih" sözleriyle eleştirdi.

KEYFİLİKLE DEĞİL YASAYLA İŞ YAPACAĞIZ

Demokrasilerin temelinde bütçe hakkının yattığını,  bütçe hakkı ve vergilendirmenin  parlamentoların görevi olduğunu anımsatan CHP'li Böke, " Parlamenterlik, halk adına temsil etme sorumluluğunu üstlenmişlerin görevidir. Keyfince tek kişinin karar verme hakkının olmamasıdır demokrasi. Parlamentonun bu yetkisini alıp Cumhurbaşkanına teslim edildiği için bugün ekonomik buhran var ve sizin bugün kabul ettğiniz bu 56'ncı maddeyi onayladığınız şey halkı bu ekonomik buhrana mahkûm etmek olacaktır. Siyasi tercih sizde. Bizim tercihimiz net. Biz keyfî kararlarla halkı bir gecede 50 milyar lira fakirleştirmek yerine kanuna uymayı seçeceğiz. Keyfîlikle iş değil, kanunla iş yapacağız. Mesela Tarım Kanunu der ki: "Çiftçiye millî gelirin en az yüzde 1'i verilecektir." "Belki verilir. Birinin keyfine bağlıdır. Şahsım isterse." demiyor. Kanun yazıyor ama keyfî düzen vermiyor. Biz vereceğiz." diye konuştu.

BİZ KANUNLARI UYGULAYACAĞIZ

Vergi cennetlerine, halkın milyarlarca lirasının gittiğini belirten CHP'li Böke, konuyla ilgili kanunları anımsatarak, "Kanun diyor ki: "Vergi cennetlerine giden bu para halkın parası. Biz iktidara geldiğimiz gün halkı bu buhrandan kurtaracak, vergi cennetlerini listeleyeceğiz ve yeniden halkın iktidarını halkla birlikte kuracağız."