DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, Kütahya’da yağışların azlığı yüzünden depolamalı baraj ve göletlerde yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağını açıkladı.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısının da yapıldığı açıklamada, "Kütahya il genelinde, idaremizce inşa edilerek işletmeye açılan başta, Kayaboğazı Barajı hizmet hisselerine göre sanayi suyu, endüstri suyu ve Tavşanlı Sulaması'nın su ihtiyacını karşılamaktadır. Barajlarda Şubat 2023 tarihi itibariyle Kayaboğazı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 65 seviyesinde, Beşkarış Sulaması'nın su kaynağı olan Beşkarış Barajında doluluk oranı yüzde 28,6 seviyesinde, Kureyşler Sulaması'nın su kaynağı Kureyşler Barajı'nda doluluk oranı yüzde 11 seviyesinde, Çavdarhisar Sulaması'nın su kaynağı Çavdarhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8 seviyesinde olduğu görülmüştür. Veriler değerlendirildiğinde doluluk oranlarında kısmi bir gerileme olduğu görülmektedir. Yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (Baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir” denildi.

"Çiftçiler, ürün planlamasını su duruma göre yapmalı"

Kütahya’daki göletlerin doluluk oranlarını yüzde 20-30 arasında değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, ”Bölgemiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan Kütahya genelindeki göletlerin Şubat 2023 tarihi itibariyle doluluk oranı yüzde 20-30 arasında değişmektedir. Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları 'İşletme ve bakım talimatı' doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte; bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular valilikler, kaymakamlıklar, il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, belediye başkanlıklarına, ziraat odalarına, muhtarlıklara bildirilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Kütahya'nın Demirciören Göleti ve Enne Barajı'ndan yararlanan Mehmet Pınarbaşı ve Mehmet Ali Altıntaş isimli üreticiler, su tasarrufu çağrısında bulundu.

Editör: Özlem Çimen Durmaz