Adı 'taurin' olan amino asit çeşidi vücutta doğal olarak bulunmakla birlikte et, balık ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar yoluyla da alınabiliyor. Taurin aynı zamanda bazı yosun ve enerji içeceklerinde de bulunabiliyor.

Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırma için de bir grup bilim insanı taurinin sağlık ve yaşam süresine etkilerini inceledi.

Araştırmanın baş yazarlarından Vijay Yadav, "Bu araştırma taurinin daha uzun ve sağlıklı yaşamlar sürmemizi sağlayan, içimizdeki yaşam iksiri olabileceğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı. Yadav kemik erimesi araştırması yaparken taurinin vücuttaki önemini gördüklerini ve bu amino asidin kemik gelişimini düzenlemedeki etkisini anladıklarını belirtti.

Benzer araştırmalar da taurinin bağışıklık sistemi, obeziteyle mücadele ve sinir sistemi için faydalı olduğunu gösteriyor. Yadav da "Fark ettik ki taurin yaşla birlikte yavaşlayan tüm bu süreçleri düzenliyorsa belki de kan dolaşımındaki taurin seviyeleri sağlık ve yaşam süresini etkiliyordur" dedi.

Yadav'ın öncülük ettiği araştırmaya göre vücuttaki taurin yaş aldıkça azalıyor; öyle ki 60 yaşındaki insanlarda 5 yaşındaki çocuklara nazaran yaklaşık yüzde 80 daha az taurin bulunuyor.

Ancak ulaşılan bu sonuç taurinin yaşlanma sürecinin sebebi mi yoksa sonucu mu olduğunu başlı başına kanıtlamıyor. Dolayısıyla araştırmacılar bu kısmı detaylandırmak için farelerle deney yaptı. Bir grup orta yaşlı fareye hayatlarının geri kalan kısmı boyunca taurin takviyesi yapıldı, diğer bir gruba ise böyle bir takviye verilmedi. Taurin verilen farelerin yaşam süreri dişilerde yüzde 12, erkeklerde de yüzde 11 arttı. Hücresel seviyede de taurin takviyesi 'zombi hücreleri' (inflamasyona sebep olabilen yaşlı hücreler) azalttı, bazı dokulardaki kök hücrelerin sayısını artırdı, DNA hasarını azalttı ve hücrelerin enerji üretim performanslarını yükseltti.

Bununla da yetinmeyen araştırmacılar üstüne 6 ay boyunca maymunlarla da deney yaptı. Bu deneyler sonucunda da kemik yoğunluğu, kan şekeri seviyesi ve karaciğer durumunda iyileşmeler görüldü. Farklı türlerde benzer sonuçlar alınması da araştırmacıları ayrıca memnun etti.

İnsanlarda taurin seviyesinin yüksek olması tip 2 diyabetin daha az görülmesi, obezitenin azalması, yüksek tansiyon riskinin düşmesi gibi gelişmelerle ilişkilendiriliyor ama bu gelişmelerin doğrudan taurin seviyesinin yüksek olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz doğrulanmış değil.