Batuhan KAYA/İz Gazete- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Büro Emekçileri Sendikası, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kamuda Tasarruf Paketi” ne karşılık 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi’nin SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasını, BES İzmir Şubesi Başkanı Deniz Çetin okudu. 

Çetin açıklamasında, “Yandaşlarına servet olarak aktaranlar, sebebi oldukları ekonomik krizin faturasını; başta biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek üzere bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için, işe yarayacağına kendilerinin bile inanmadığı 2028 yılında yapılacak genel seçimlere ayarlı bir ekonomik program açıklayarak, dillerinin altındaki baklayı çıkardılar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği sözde “kamu tasarruf ve verimlilik paketi” ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir” ifadelerini kullandı.

Emekçilerin hakları gasp ediliyor

İktidarın kamuda tasarruf paketiyle emekçilerin haklarını gasp ettiğini söyleyen Çetin, “İktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gasledilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır. Kamuda tasarrufu verimlilik ile sağlayacağız şiarıyla; Uzaktan, esnek çalışma biçimlerini geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasp edilmesi, Kamu emekçileri ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması, 3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü artırmak, performans, kota, angarya vb. uygulamaları yaygınlaştırma, Kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım, yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması, Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak, ihtiyaç olan okul, hastane vb. kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması, Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

BES’ten liyakat ve mülakatı kaldırma çağrısı

AKP iktidarına liyakati sağlama, mülakatı kaldırma ve kamu kaynaklarını heba eden yöneticilerden kurtulma çağrısı yapan Çetin, “Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın liyakati tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz” dedi.

Kamudan tasarruf edilmez

Kamu hizmetlerinden tasarruf edilmeyeceğini söyleyen Çetin, “Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez. Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla kamu özel iş birliği projeleri adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol, köprü; hasta garantili hastanene, yolcu garantili hava limanı gibi işler sonucunda zengin ettiklerinizden; kur korumalı mevduat tasarrufu ile köşeyi dönenlerden tasarruf yapın, biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda tüm kamu emekçilerine çağrı yapan Çetin, 

"Kazanılmış haklarımızı savunmak, kamunun tasfiyesine dur demek için,
Esnek kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencemize, geleceğimize sahip çıkmak için,
Krizin bedelini uygulanan ekonomik politikalar sonucunda zengin edilenlerin ödemesi için,
Aşağıdaki taleplerimizle işyerlerinde ortak mücadeleyi örelim, kazanılmış haklarımızı birlikte savunalım.
Yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret, 
Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması,
3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi,
Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının yüzde 10’a indirilmesini, hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesi,
Mülakatın kaldırılması kamuda liyakatin tesis edilmesi,
Grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasası için

İnsanca bir yaşamı direne direne kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber merkezi