Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İz Gazete’ye konuştu. Çerkezoğlu, örgütlenme önündeki engeller ve yerel seçimlerde yaşanabilecek olası iktidar değişikliklerinin işçi sınıfına etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İzmir’deki sendikalaşma oranının diğer illere göre daha yüksek olduğunu belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Türkiye’de her şey işçilerin sendikalaşması önünde engel; yasalar, mevzuat, işveren tutumu, devletin tutumu...  Türkiye’deki siyasi iklim, baskı rejimi de örgütlenmenin önünde engel... Ama biz DİSK olarak, her türlü baskıya ve zorluğa rağmen; sendikalaşma, örgütlenme ve sendikal hakların kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması için mücadele veriyoruz. DİSK’in üye sayısı, örgütlülüğü her geçen artıyor. İzmir de üye sayımızın, örgütlülüğümüzün daha yüksek olduğu bir kent... İzmir hem DİSK açısından hem genel olarak sendikalaşma oranının yüksek olduğu bir  kent.. Bu İzmir’in geleneğinden, mücadele birikiminden kaynaklanıyor” açıklamalarında bulundu.

Mevzuat suistimale açık

Örgütlenme konusunda hem özel sektör hem kamuda sorun yaşadıklarını kaydeden DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, “Kamuda, özellikle sağlık iş kolu başta olmak üzere kamu yöneticilerinin çok ciddi baskısı var. Özel sektörde yine baskılar devam ediyor. İşverenlerin, ister özel sektör ister kamu olsun, sendikalaşmayı engellemeye yönelik bir refleksi var. Sendikal mevzuat da işverenlerin suistimaline çok açık... Bir tane işyeri yok ki, biz çoğunluğu sağladıktan sonra itiraz etmesin! Tüm baskıları aşıp örgütlensek de bu kez bu tür bir engelle karşılaşıyoruz. İşveren itiraz ediyor, süreç yargıya gidiyor ve bu yıllarca süren bir beklemeyi getiriyor. Yıllar sonra davayı kazansak da döndüğümüzde bazen işyeri kalmıyor, üye kalmıyor. Bu sorunların çözülmesi için sendikal mevzuatı tepeden tırnağa demokratikleştirecek bir düzenlemeye ihtiyaç var. İşçilerin anayasal haklarını güvence altına alması gereken ve örgütlenmesi önündeki engelleri kaldırılması gereken siyasi iktidardır” diye konuştu.

Yerel seçimi önemsiyoruz

Yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulunan Çerkezoğlu, “Biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta ülkeyi hangi cumhurbaşkanının yöneteceğinden çok nasıl bir ülkede yaşamak istediğimize dair bir tercih yaptık. Sonuç olarak tek adam rejiminin devamı yönünde bir çoğunluk oluştu. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde yerel seçimler daha da önem kazanıyor. Demokrasinin son kırıntılarının  da ortadan kaldırıldığı, denetleme mekanizmalarının yok edildiği, karar mekanizmalarının tek bir yerde toplandığı, toplumun siyasete katılma olanaklarının ortadan kaldırıldığı bu rejimde, yerel yönetimler daha fazla önem kazanıyor. Yerelde demokrasinin olmasının çok önemlidir. Biz demokrasiden, emekten, özgürlüklerden yana, işçi sınıfı başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin karar mekanizmalarına katılımının güvencesi olacak gerçek bir demokrasiden yana tavır aldık. Yerel seçimleri de bu anlamda çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Baskının artacağı açık

DİSK’in örgütlü olduğu muhalif belediyelerin yerel seçimi kaybetmesi durumunda belediyelerde yaşanacak iktidar değişikliğinin DİSK üyesi işçileri nasıl etkileyeceğine dair görüşlerinin sorulması üzerine Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Biz ağırlıklık olarak muhalif belediyelerde örgütlüyüz ancak örgütlü olduğumuz AKP’li ve MHP’li belediyeler de var. Burada önemli olan işçinin sendikalaşmasına karşı belediye yönetimlerinin takındığı tutum... Biz bazı muhalif belediyelerde de sendikalaşma konusunda baskıyla, engellemeyle karşılıyoruz. Tüm kamu kurumlarında iktidara yakın sendikaların var olmasını istiyorlar ve böyle bir yönlendirme söz konusu... Kamu işçilerin sendikasını özgürce seçmesinin önünde çok ciddi engeller var. Belediyeler açısından da büyük ölçüde böyle...Yerel seçimlerde bahsedildiği gibi belediyelerde bir değişiklik yaşanırsa DİSK olarak daha fazla baskıyla karşı karşıya kalacağımız açık. Ancak sendikalaşma işçilerin yasal hakkı olduğu gibi özgürce istediği sendikaya üye olmak da işçilerin yasal hakkıdır. Baskılara hep beraber direneceğiz, örgütlülüğümüze hep beraber sahip çıkacağız.”

Gizem TABAN ŞEBER

Muhabir/İzmir Haberleri