Sendikalaştıkları için işten atılan AKP  iktidarının beşli çetesi olarak anılan gruptan biri olan Cengiz-Kolin’e bağlı Satera Elektrik işçileri, işten atılan işçilerin işe geri alınması ve sendikal haklarının tanınması için Cengiz Holding önünde eylem yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko  işçilerin eylemine destek vererek, “Satera Elektronik şirketinin yapmış olduğu saldırıya karşı verilen bir savaşım değil aslına bakarsak Türkiye'deki bir hukuksuzluğa, sendikalaşmaya karşı meydana getirilen bir saldırıya, hak, hukuk arayan işçilere meydana getirilen bir saldırıya karşı verilen bir mücadelenin boyutudur. Sendikal hak ve özgürlükler Anayasamızda tanımlanmıştır ve bir işçi sendikalı olduğu için işten atılıyorsa bu kesinlikle yasalara aykırıdır. Ve sosyal bir cinayettir. Biz, direnişteki arkadaşlarımızın işi, ekmeği, geleceği ve örgütlenme hakkı yanı sıra da iş başı yapmaları için TBMM’de sesi ve soluğu olacağız" ifadelerini kullandı.

DİSK sendikacılık tarinin yüz akıdır!

Türkiye'nin örgütsüz bir yere gidemeyeceğini söyleyen Beko, demokratik topluma dikkat çekti:
“Türkiye’de sendikal mücadele hiçbir dönemde çok kolay olmamıştır ama içinden geçtiğimiz süreç en zorlarından biridir. Örgütsüz toplum demokratik olamaz. Türkiye’nin demokrasisi de her geçen gün zayıflıyor.İşçilerin, emekçilerin önüne haklarını kullanmasınlar diye her geçen gün yeni engeller çıkarmayı görev bilenlerin ülkemizi getirdiği tablo budur. Bu gurur duyulacak değil,  utanılacak bir tablodur. Ne işçiler, emekçiler ne de onların sözcüsü olarak karşınızda olan bizler haklarımızdan, taleplerimizden ve bunları dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Aksini düşünenler çok yanılırlar. Bugün sizlerle yaşadığımız zorlu sürecin son halkasını paylaşmak istiyorum.  Cengiz ve Kolin ortaklığıyla kurulan, 100 işçinin çalıştığı İstanbul’daki Satera Elektrik’te DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasının iş yerinde çoğunluğu sağlayarak yetki almasının ardından Satera Elektrik patronu 18 işçiyi işten çıkardı. DİSK bu ülkenin sendikacılık tarihinin yüz akı örgüttür. İşverenler, patronlar ve onların adamları bunu iyi bilirler.”

Çıkış yolu daha fazla demokrasi, daha fazla sendikalaşma

Yaşanan bu baskılara karşı işçilerin yanında olduğunu ve bu sorunun derhal çözülmesi için gerekli adımları attıklarını vurgulayan İzmir Milletvekili Kani Beko, “Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyabilecek olan anlayış CHP Programında ifadesini bulan anlayıştır. Parti programımızda ‘CHP, tüm çalışanların kendi tercih ettikleri sendikalarında örgütlenmesini, sendikal hakların en geniş boyutu ile özgürce kullanılmasını demokratik toplumun gereği sayar. Çalışmak her insanın vazgeçilmez hakkıdır’ demektedir ve partimiz de bu ilkelere uyma konusunda azimlidir. Türkiye böyle gidemez. Türkiye demokrasisiz ve örgütsüz ileri gidemez. Değişimi sağlayabilecek olanların artık yönetime gelmesi şart. Yıllardır iktidar koltuklarında oturuyorlar. İşçiler ve emekçiler krizin, yokluğun ve yoksulluğun pençesindedir.  Çıkış yolu ise daha fazla demokrasi, daha fazla örgütlenme ve daha fazla sendikadır. Bu hatadan bir an önce dönülmeli, işçi kıyımına son verilmedir. Gerekçesiz olarak, işçiyi işten atmak bizim geleneklerimize göre sosyal bir cinayettir. Tüm duyarlı çevreleri işçilerimizle dayanışmaya çağırıyorum. Birliğimiz mücadelemizden gelir, yaşasın işçilerin birliği!” dedi.