SES İzmir 1 ve 2 No’lu Şube Bayraklı Şehir Hastanesi’ndeki sorunlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Açıklamayı ise sağlık emekçileri adına SES İzmir 2 No’lu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan okudu.

Nasıl açıldı?

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerde “Kapanacak hastane var mı? Personel istihdamı çözüldü mü?” gibi sorularına “sorun yok” şeklinde yanıt aldıklarını aktaran Gürkan, “Ocak dönemi il dışı tayin münhal kadrolarında şehir hastanesine 500 hemşire kadrosu açılmıştır. Soruyoruz, bir hastane bu kadar yüksek hemşire ihtiyacı varken nasıl açılmıştır?” dedi.

Görevlendirmeler sebebiyle tüm hastanelerde personel yetersizliğinin arttığını ifade eden Gürkan, “Nöbet listeleri dönmeyince de ya aylık nöbet sayıları bir insanın çalışabileceğinden çok sayılara çekilmiş ya da nöbetçi ekipteki kişi sayıları düşürülmüştür, bazı hastanelerde ayda 10-11 nöbet sayısı olmuştur ve aynı hizmetin devam etmesi istenmiştir. Buna bağlı olarak sağlık emekçilerine daha fazla angarya çalışma yüklendiği gibi aynı zaman da diğer hastanelere başvuran hastalar için sağlık hizmeti de aksamaktadır” diye konuştu.

Gürkan ayrıca, “Hastaneler borçları nedeniyle ihalelere girememekte, cihaz bakımları yapılamamakta, bozulan cihazların tamiri ya da değişimi sağlanmamaktadır. Bu durumlar hem çalışanların iş yükünü artırmakta hem de hastaların teşhis ve tedavisi gecikmekte ya da özel merkezlere yönelmektedirler” dedi.

Talepleri sıraladı

“Sağlık emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının korunabilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte çalışma koşullarının düzeltilmesi ve de vatandaşın nitelikli ulaşılabilir sağlık hizmeti alabilmesi için taleplerimizi bir kere daha yinelerken tüm sağlık ve meslek örgütlerini ortak mücadeleyi birlikte örgütlemeye çağırıyoruz” diyen Gürkan, taleplerini şu şekilde sıraladı;

Tüm hastaneler için personel sayısının artırılması, atama bekleyen sağlık emekçilerinin atamasının bir an önce yapılması

24 saatlik nöbetlerin ve 5 gece nöbetinden fazla çalışmanın yasaklanması

Sağlık emekçilerinin çalışma alanlarının düzenlenmesi, nöbet sürelerinin, nöbetçi ekipteki kişi sayılarının ve nöbet sayılarının çalışılan birimin ihtiyaçlarına uygun biçimde, sağlık çalışanlarının sağlığını gözeterek planlanması

İl genelinde hiçbir hastanenin kapatılmaması, kapatılan bölümlerin yeniden açılması

Gönüllü personel harici zorunlu görevlendirmelerin derhal durdurulması, görevlendirmelerin mutlaka yazılı olarak yapılması

Var olan hastanelerde ki girişimsel işlemlerin yapıldığı birim ve ameliyat masalarının azaltılmaması, yeterli sayıda olmasının sağlanması

Başta şehir hastanesine olmak üzere çalışan personelin ulaşım sorunun çözülmesi, ücretsiz servisler konulması

Hastaların sağlık hizmetine ulaşmada yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi

7/24 hizmet verecek ücretsiz kreş sağlanması

Nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için malzeme vb. eksikliklerin giderilmesi

Tüm mesai saatleri için güvenlik sağlanması, şiddete yönelik önlemlerin alınması