İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan bir tarım arazisi icradan satışa çıkıyor. Arazi için istenen bedel ise 1 milyon 350 bin 247 TL olarak açıklandı.

Bayındır İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1736 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayındır İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 284 Ada, 207 Parsel, Bayındır İlçe Merkezi meskun mahallinin 1,9 km güneyinde bulunmakta olup, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip % 6 eğimli, ortalama 42 m rakımda, geçirgenliği ve su tutma kapasitesi normal olan, sulanabilir yapıda, içerisinde sulama ünitesi ve elektrik bulunmayan, kadastral yolu olmayan, zeminde hali hazırda ekili hiçbir ürün bulunmayan,1.sınıf tarım arazisidir.
Taşınmazın Tespit Tarihi İtibariyle Arsa Değeri: Taşınmazın toprak yapısı, sınıfı, yolu olmaması, sulama ünitesi bulunmaması, bulunduğu mevkii, yerleşim yerine yakın olması, civardaki benzer nitelikteki arazilerin değerleri ile güncel rayiçler ile serbest piyasa fiyatları da dikkate alınarak buna göre piyasada yaptığımız araştırmalar neticesinde arazinin birim fiyatının 450,00 TL/m² olduğu tespit edilmiştir. Buna göre tespit tarihi itibariyle arsa değeri:3.000,55TL/m² x 450,00 m² = 1.350.247,50TL eder. Taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.
Adresi : Bayındır İlçe Merkezi Meskun Mahallinin 1,9 Km Güneyi Bayındır / İZMİR
Yüzölçümü : 3.000,55 m2
İmar Durumu :Fatih Mahallesi 284 ada 207 nolu parsel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.09.2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmakla birlikte “Tarım alanı” kullanım kararı içerisinde kalmakta olup , parselin kadastral yola cephesi olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda taşınmazın içerisine inşaat yapılamaz.
Kıymeti : 1.350.247,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:05
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:0503/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) *) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber merkezi