Arslan: “Tarladan sofraya yaşanacak sorunlar için çözümünüz var mı?”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunan CHP’li Arslan, ‘Kuraklık önemli, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan, yaşamı doğrudan etkileyen bir doğa olayı. İklim değişikliği ve mevsim döngülerinin kayması sonucunda ülkemizde kuraklıkla karşı karşıya. Bakanlığın kuraklığa ilişkin hangi tedbirleri aldığını, bir eylem planı olup olmadığını bilmiyoruz. Vatandaşlarımızın taşıdığı kaygıları giderecek hangi önlemleri ve çalışmaları yürüttüklerine yanıt arıyoruz. İktidarın kuraklık eylem planı nedir?’ diye konuştu.

Ülkemizde ve dünyada karşılaşılan en büyük iklimsel sorunlardan birisinin ne yazık ki kuraklık olduğunu vurgulayan CHP’li Arslan, ‘Ülkemiz genelinde, beklenen aylarda yağmur ve kar yağışlarının azalması, hatta yağış olmaması hem ekili tarım arazileri için hem de çevresel etkileri nedeniyle sosyal ve insani ihtiyaçlarımıza ulaşmakta büyük sorun teşkil etmekte. Son 20 yılın en kurak döneminin yaşanmasına neden olan bu durum, tarımsal üretim başta olmak üzere, temiz suya ulaşım, sağlık ve diğer pek çok alanda sorun ve sıkıntıya sebep olmakta. Hayatımızı da doğrudan olumsuz etkilemekte. Kuraklık nedeniyle tarımsal üretimin maruz kalacağı olumsuz etkilerin azaltılması için önlemler alınmalı. Bu konuda çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için gerekli desteklerin, teşviklerin planlanması lazım. Yaşanması muhtemel ürün bazlı sıkıntılar ile tarladan sofraya uzanacak sorunlar için çözümler üretilmeli. Hem üreticilerimiz hem de tüketici konumunda olan vatandaşlarımız mağdur edilmemeli. Tüm bu hususlara dair iktidarın neler yaptığını hangi çalışmaları yürüttüklerini sorguluyoruz.’ Dedi.

‘Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinin başında gelen Ege Bölgesi için kuraklığa karşı hangi tedbirlerin alındığı’ sorusuna yanıt isteyen CHP’li Ednan Arslan, ‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Kasım 2022 kuraklık analizine göre ülkemizde son üç aylık dönemde tüm bölgelerde yağış miktarında ciddi düşüş olduğu gözlenmekte. Çıkarılan kuraklık haritasında da görüyoruz ki, Ege ve Marmara bölgelerinde çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık yaşanmakta. Bu analiz ürkütücü ve endişe verici. İktidar bölgeye özel önem göstermeli. Ülkemiz genelinde ve bölge illerinde yaşayan yurttaşlarımızın kaygı ve endişelerini giderecek tarladan sofraya yaşanacak tüm sorun ve sıkıntılara ilişkin çözümlerini paylaşmalıdır.’ Diye konuştu.

Ülkemizin pek çok ilinde etkili olan kuraklık nedeniyle tarım, enerji üretimi, sulama ve içme suyu bakımından içinde bulunduğumuz son durumu sorgulayan CHP’li Arslan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’den şu sorularına yanıt istedi:

  1. Kuraklık yaşanmadan önce alınmış veya alınacak tedbirlerle ilgili bakanlığınızca bir eylem planı hazırlanmış mıdır? Sonuçları nelerdir?
  2. Yaşanan kuraklık nedeniyle ülkemizin hangi bölgesinin nasıl etkileneceğine dair bir çalışma yapılmış mıdır? Olası duruma ilişkin hangi plan ve projelerin uygulanmasına karar verilmiştir?
  3. Kuraklık nedeniyle tarımsal üretimin maruz kalacağı olumsuz etkilerin azaltılması için hangi önlemler alınmıştır? Bu konuda çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için planlanan teşvik ve destekler söz konusu mudur?
  4. Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinin başında gelen Ege Bölgesi için kuraklığa karşı hangi tedbirler alınmıştır?
  5. Yaşanması muhtemel ürün bazlı sıkıntılar ile tarladan sofraya uzanacak sorunlar için alınan önlemler nelerdir?
  6. Ülkemizin pek çok ilinde etkili olan kuraklık nedeniyle tarım, enerji üretimi, sulama ve içme suyu bakımından içinde bulunduğumuz son durum nedir?

Editör: Duygu Kaya