Yeminli tercüme ve teknik çeviri gibi farklı alt türleri bulunan çeviri hizmetlerinin en popüler türlerinden biri altyazı çevirisidir. Görsel ve işitsel bir çeviri türü olan altyazı çevirisi diğer tüm çeviri türlerinde olduğu gibi titizlikle gerçekleştirilmesi gereken özel bir çeviri türüdür. Bu nedenle alanında uzman ve deneyim sahibi, profesyonel çevirmenlerden altyazı çevirisi hizmeti almak önemlidir. Uluay Çeviri, çeviri sektörünün önde gelen ismi olarak altyazı çevirisi ve yeminli tercüme gibi farklı özel çeviri türlerinde kaliteli hizmet verme yetkinliğine sahip çevirmen kadrosu ile hizmet vermektedir. Siz de gerek sözlü çeviri gerek yazılı çeviri hizmeti ihtiyaçlarınızı profesyonel çevirmenlere teslim etmek için Uluay Çeviri ile iletişime geçebilirsiniz.

Altyazı çevirisi nedir? Neden ihtiyaç duyulur?

Altyazı çevirisi herhangi bir video dilinin, yazılı metin aracılığıyla kaynak dilden hedef dile ya da dillere çevrilmesi sürecini kapsar. Teknolojik cihazların ve internetin gelişmesi sonucunda dünyanın farklı noktalarında yaşayan bireyler çok farklı kültürlerin ürünü olan ve farklı dillerde hazırlanan film, dizi, belgesel ve çeşitli türlerdeki videolara kolayca ulaşmaktadır. Bu durumun kültürler arası iletişimi artıran bir unsur haline gelmesi temelde altyazı çevirisi hizmetlerine bağlıdır.

Farklı dillerin bir ürünü olan çeşitli videoların diğer dilleri konuşan bireylere erişebilmesini sağlayan kaliteli bir altyazı çevirisidir. Eskiden yalnızca televizyon aracılığıyla film, dizi, belgesel ve diğer içeriklere ulaşılabiliyor olmasına karşın günümüzde hem internet hem çeşitli dijital platformlar bu konuda önemli kolaylık sağlamaktadır.

Bu aynı zamanda altyazı çevirisi hizmetlerine duyulan ihtiyacı artıran en önemli etkenlerin başında gelir. Altyazı çevirisi en önemli ve en çok uzmanlık gerektiren çeviri türlerinden biri olarak mutlaka profesyonel çevirmenlerden hizmet alınmasını gerektirir. Elbette bu noktada yalnızca çevirmenin profesyonelliği yeterli değildir. Aynı zamanda çevirmen altyazı çevirisi konusunda uzmanlık ve deneyim sahibi olmalıdır. Aksi takdirde hatalı altyazı çevirleriyle karşılaşılmakta, ortaya yanlış ve kalitesiz işler çıkmaktadır.

Altyazı çevirisi hakkında bilinmesi gerekenler

Tüm çeviri türlerinde olduğu gibi altyazı çevirisinin de farklı özellikleri, kriterleri ve kuralları vardır. Bu kapsamda altyazı çevirisi yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralların başında alan ve zaman kısıtlamasına uygunluk gelir. Altyazı çevirisi kapsamında çeviri metin çoğunlukla ekranın altına, ortalanmış şekilde ve iki satır olarak yerleştirilir. Satırlar 35 ila 43 karakter arası olmalı ve altyazı ekranda en çok 6 saniye süreyle kalmalıdır.

Konuşmanın başladığı ve bittiği noktanın doğru şekilde tespit edilmesi, altyazı çevirisinin başarısını ve kalitesini etkileyen kriterler arasında yer alır. Bu sayede altyazının sesle senkronize olması sağlanabilir. Altyazıların süresi ve kamera çekiminde ortaya çıkan değişiklikler titizlikle değerlendirilmelidir.

Diğer çeviri türlerinde olduğu gibi altyazı çevirisinde de noktalam işaretlerinin doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Özellikle tire işareti mutlaka doğru kullanılmalıdır. Çünkü tire işareti iki farklı kişinin konuşmasının birbirinden doğru bir şekilde ayrılmasını sağlar.

Kesilen konuşmalar, bitmeyen cümleler ya da konuşmanın kekelediği ya da tereddüt ettiği yerlerde üç nokta kullanımına özen gösterilmelidir. Altyazı çevirisi kapsamında sıklıkla italik yazı seçeneği kullanılmakta olup bunun amacı anlamın daha iyi aktarılmasını sağlamaktır. Özellikle radyodan ya da televizyondan gelen seslerin veya dış seslerin altyazıya geçirilmesi sırasında italik yazı seçeneğinden faydalanılması gündeme gelir.

Altyazı çevirisinde ön hazırlık önemlidir

Profesyonel bir çevirmen, altyazı çevirisine başlamadan önce ön hazırlık yapması gerektiğinin bilincindedir. Böylece kaliteli ve başarılı altyazı çevirilerine erişilmesi mümkündür. Diğer çeviri türlerinde olduğu gibi altyazı çevirisinin ilk aşamasında da kaynak dil ve hedef dil arasındaki farklılıkları tespit etmek gerekir. Bunun ardından kaynak ve hedef  kitlenin sosyokültürel yapıları incelenmelidir. Çevirinin kalitesini ve başarısını etkilemesi olası farklılıkları bu aşamada belirlemek çok önemlidir.

Altyazı çevirisine konu olan kayıt, kaynak dilde ve eğer varsa kaynak dildeki altyazı ile birlikte izlenerek çeviriye hazırlanmak gerekir. Bu sayede çevirmenin konu üzerindeki hakimiyeti artacak ve çeviri süreci kolaylaşacaktır.

Çevirmen altyazı çevirisini yaparken diyaloglardaki vurguları doğru bir şekilde yansıtmaya özen göstermelidir. Cümledeki vurgunun yerini doğru belirlemek altyazının şekillendirilmesi sırasında kritik öneme sahiptir. Bu süreçte yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine gereken özeni göstermek gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Altyazı çevirisi doğrudan doğruya kaynak dilden hedef dile yapılabilir. Altyazı çevirisi farklı amaçlara yönelik olarak aynı dilde de hazırlanabilir. Transkripsiyon olarak adlandırılmakla birlikte bu çalışma sırasında altyazı çevirisi kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Altyazı çevirisinin özellikle işitme engelli bireylere yönelik olarak gerçekleştirildiği çalışmalar sırasında diyalog çevirilerinin yanı sıra kapı çalması, korna ya da çığlık sesi gibi efektler de mutlaka altyazı ile belirtilmelidir.

Altyazı çevirisinin kalitesinin belirleyen en önemli etkenlerden biri hiç tartışmasız, senkronizasyonun kalitesidir. Kaliteli bir senkronizasyon, altyazı ve diyalogun uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu sayede izleyicinin dikkati dağılmaz, duyduğu cümle ile gördüğü altyazının eşleşmesi seyir zevkini artırır.