İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir daire icradan satışa çıkıyor. Daire için istenen bedel ise 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı.

Karşıyaka 3. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN Özellikleri :İzmir ili Karşıyaka Alaybey Mahallesi 19 ada 135 parsel 2.kat 6 nolu bağımsız bölüm, Betonarme inşaat olup, Zemin + 4 katlı binanın 2.katındadır.Çelik dış kapı, doğalgaz bağlı ve bina asansörlüdür.

Adresi : Alaybey Mahallesi 1673Sokak No.32 2 Nci Kat Daire 6Karşıyaka / İZMİR

Yüzölçümü : 130 m2 Arsa Payı : 216/2400

İmar Durumu :İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Alaybey mahallesi, 19 ada 135 nolu parsel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesine göre 5 metre ön bahçe mesafeli, min. 3 metre yan bahçe mesafeli, maks. 22 metre bina derinliğinde inşaata uygun, blok nizam 5 kat gabarili konut adasına isabet etmektedir. İzmir Büyükkşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 5. maddesine (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5.maddesinin 6. fıkrası "Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS 9440'ı geçemez.") veİzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 21. maddesine (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3.fıkrası "Uygulama İmar Planında belirlenmemişse bu Yönetmelikle tanımlanan TAKS'a ve bahçe mesafelerine göre belirlenen taban alanının küçük olanı uygulanır.") uyulacaktır.Söz konusu parselde
İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, mevcut plandaki durumu korunacak alanlara (K 1) ilişkin 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Plan Notlarına uyulacaktır.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 10:03
25/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber merkezi