Batuhan KAYA/İz Gazete- Aile Hekimleri, kendilerine yansıtılan ve yüzde 35’e varan ek vergi kesintilerine karşı her Çarşamba basın açıklaması gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Konak 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir 1 ve 2 Nolu Şube ve Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun katıldığı açıklamayı okuyan Doktor Abdülkadir Kasımoğlu, “Çarşamba günleri yaptığımız ‘Vergide adalet istiyoruz!’ eylemlerin altıncısını bugün gerçekleştiriyoruz. Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda yüzde 35’e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla yüzde 15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

Cebimize girmeden eriyen ücretlere...

Aile Hekimleri’ne uygulanan ek vergilerin aylık 8 bin lirayı bulduğunu ifade eden Kasımoğlu, “Geçen hafta yaptığımız anketlerde Aile hekimlerinden Şubat 2024 de Ocak vergi kesintisine ilaveten ücretlerinden ortalama 8000 lira vergi kesintisi yapıldığını duyurmuş, hükümetin bu haksız adaletsiz kesintilerden vazgeçmesi için ASM önlerinde eylemlerimize devam etmiştik. Maalesef taleplerimize kayıtsız kalan hükümet, enflasyon karşısında daha cebimize girmeden eriyen ücretlerimizden haksızca yüksek vergi kesintisi yapmaktan kaçınmıyor” dedi.

Emeklerimizin karşılığını verin

Deprem bölgesinde fedakarca çalışan Aile Hekimliği çalışanlarını hatırlatarak, emeklerinin karşılığını istediklerini söyleyen Kasımoğlu şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde hizmet veren Aile Hekimliği Çalışanlarından vergi kesintileri dışında yüksek oranda yapılan performans kesintileri için hükümet deprem bölgesinde zor koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin talebine kayıtsız kalmaktadır. Yapılan kesintilerin geri ödenmesi için, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanındayız. Hükümete söylediklerimiz ve talebimizi açık bir şekilde bir kez daha yineliyoruz:  Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız desteklerden vazgeçerek, halkın sağlığı için fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verin, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin.”

Editör: Tuğkan Üsküp