Bakanlık kararıyla 4736 Sayılı Kanun kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz seyahat hakkı uygulaması devam ederken Aydın’da bu kişilere yönelik ücret uygulaması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından 65 yaş üzeri yolcuları para ile taşınmaya başlamasının kanuna aykırı olduğu ileri sürülmesi üzerine açıklama yapan Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, “Zorla almıyoruz. Verenden alıyoruz” diyerek aldıkları ücrete tepki gösterilmesine anlamsız bulduklarını dile getirdi.

İlgili kanunun değişmesi için Bakanlığa yazı yazdıklarını ancak kanunun yürürlükten kaldırılmaması nedeniyle yapılan eleştirileri kısmen haklı bulduğunu kaydeden Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, “Bakanlığın bize araç başına aylık ödediği 3 bin 375 TL’lik tutar araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanan 65 yaş üstü kişilerin ancak 2 günlük yol ücretine tekabül ediyor. Biz buna 2 gün de kendimizden ekleyip ayın ilk 4 günü ücretsiz yaptık. Geri kalan günlerde kooperatifimize bağlı toplu taşıma araçlarımıza binen 65 yaş üstü yolculardan ücret talep ediyoruz. Vermeyene de yasa değişmediği için zorlamıyoruz. Ancak gider kalemlerimiz arttı, enflasyon yükseldi. Anayasa’nın 173. Maddesi de ‘Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır’ şeklindedir. Giderlerimiz arttığı için yazın klimayı da açamıyoruz. Bir an önce ilgili kanunun değişmesini bekliyoruz” diyerek her ayın ilk 4 gününden sonra 65 yaş üstü yolculardan da zorlamadan para talep ettiklerini söyledi.

Vatandaşlar, ne adla olursa olsun yasaya aykırı olarak 65 yaş üstü kişilerden para istenmesi olayının nezaket kuralları dışında yapıldığını belirterek özel halk otobüslerinin yasaya uymasını ve ilgililerce denetlenmesini istediler.