İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir daire icradan satışa çıkıyor. 3+1 daire için istenen bedel ise 2 milyon 100 bin TL olarak açıklandı.

Torbalı İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İzmir, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 370 Ada 1 parsel, D Blok, 7. Kat, 29 Nolu Bağımsız Bölüm “Mesken” vasıflı taşınmazın bulunduğu yere gelindi. Fen Bilirkişisi tarafından yerin doğruluğu tespit edildikten sonra konu taşınmaz ve yakın çevresi gezilip görüldü.

TAŞINMAZIN KONUMU: Taşınmaz Ayrancılar Mahallesi 91. Sokak Birikim Sitesi D Blok Dış Kapı No:11 Kat: 7 İç Kapı No:29 TORBALI / İZMİR adresinde konumludur.

Ana Taş. Nitelik | A,C BLOK NATAMAM D BLOKTA ZEMİN DAHİL 10KATLI BİNA B VE E BLOKTA ZEMİN DAHİL 11 KATLI BİNA VE ARSASI TAŞINMAZIN MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEMELER: Yukarıda adresi, tapu kaydı, imar durumu belirtilen ve mahallinde çekilen fotoğrafları sunulan taşınmaz; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 370 Ada, 1 parsel, D Blok, 7. Kat, 29 Nolu Bağımsız Bölüm “Mesken” vasıflı taşınmazdır. taşınmazın bulunduğu, 370 ada 1 parsel, 10950 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz A, B, C, D ve E Bloklardan oluşan Birikim Sitesi bünyesinde yer almaktadır. Kat irtifakına göre D Blok; Zemin kat+ 10 Normal kattan oluşmakta olup, toplamda 11 katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre binanın zemin katında; kapıcı dairesi, 3 adet daire ve 10 normal katın her birinde 4 er adet daire olmak üzere binada toplam 43 adet bağımsız bölümden bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Binanın, dış cephesi, plastik boya ile boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama, bina merdiven ve sahanlığı mermerit, duvarlar plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Takip konusu taşınmaz projesine göre; antre, hol, salon, mutfak, 3 adet oda ,banyo, duş ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup 26.04.2007 tarih ve 2007/46 Belge numaralı yapı ruhsatına göre 99 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz zeminleri oda ve salonda laminant parke, ıslak hacimlerde seramik, duvarları oda ve salonda saten/plastik boya, ıslak hacimlerde seramiktir. İç kapılar ahşap panel kapı, pencereler PVC doğrama, dış kapısı çelik kapıdır. Mutfak hazır mutfak dolabı, mermerit tezgahtır. Islak hacim vitrifiye elemanları tamdır. Taşınmazda ısınma doğal gaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde imar durumuna paralel olarak toplu konut siteleri gelişim göstermiştir. Taşınmaz İzmir-Aydın caddesine -500m. mesafededir. Yakın çevrede günlük ihtiyaçları karşılayacak ticari işletmeler bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye toplu taşıma araçları ile ulaşım imkanı mevcuttur. Bölgenin belediye alt yapı hizmetlerinden istifadesi tamdır. Emsal taşınmazlar fikir verici olarak değerlendirilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:12.01.2024 keşif tarihi itibari ile;Tapu kayıtlarında; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 370 Ada 1 parsel, D Blok,7. Kat, 29 Nolu Bağımsız Bölüm, 1/217 arsa paylı “Mesken” vasıflı taşınmazın tam pay değerinin;2.100.000,00, TL (İkimilyonyüzbin Türk Lirası) olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.
Adresi : Ayrancılar Mahallesi 91. Sokak Birikim Sitesi D Blok Dış Kapı No:11 Kat: 7 İç Kapı No:29 Torbalı / İzmir
Yüzölçümü : 99 m2 Arsa pay/payda: 1/217
İmar Durumu :Torbalı Belediyesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.01.2024 tarihli yazısında; Ayrancılar Mahallesi 370 ada 1 numaralı parselin; Mülga Ayrancılar Belediye Meclisinin 04.10.2002 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanan Ayrancılar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı, TAKS:0.25 KAKS:2.00 Hmax: Serbest" olarak belirlendiği belirtilmiştir. Yazı ekinde mevcut; D Blok İçin Düzenlenmiş 26.04.2007 tarih ve 2007/46 Belge numaralı 11 kat, 43 mesken ve 1 kapıcı dairesi olmak üzere 44 ünite için düzenlenmiş Yapı Ruhsatı incelenmiştir.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki ve dosyasındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 14:48
İİK. Nın 127. Maddesi gereğince, iş bu satış ilanının, gazetede yayınlanan ve elektronik ortamda yapılan ilanı, tapuda adresi olmayanlar ve tüm ilgililer için tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunmasına,23/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber merkezi