İzmir Dayanışma Gönüllüleri'nden Koronavirüs çağrısı!

Aralarında pek çok meslekten 250 gönüllünün bulunduğu İzmir Dayanışma Gönüllüleri; koronavirüs salgınının yarattığı sorunlar ve oluşan kaygı ortamının giderilmesi için İzmirlilere, Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilçe belediyelere çağrıda bulundu.

SAĞLIK 22.03.2020, 16:17 22.03.2020, 16:20
İzmir Dayanışma Gönüllüleri'nden Koronavirüs çağrısı!

Gönüllülerin yaptığı ortak açıklamada; mahallelerden başlayacak ve tüm ilçeler ile şehrin bütünü içine alacak bir 'Dayanışma Ağı'nın kurulması önerildi. Önümüzdeki günlerde, günlük yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağı öngörüsünü hatırlatan İzmir Dayanışma Gönüllüleri; başta Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyelerin katkı ve yönlendirmeleri ile hem gerçek hayatta hem de dijital platformda dayanışmayı ortaklaştırmak ve örgütlemek gerektiğini belirtti.

Gönüllüler yaptığı çağrıda; yerelde alınacak etkin önlemlerin aciliyetine dikkat çekerken; kurulacak kriz yönetim merkezlerinin İzmir'de yaşayan tüm yurttaşları, sivil toplum örgütlerini, uzman ve gönüllüleri içine alacak bir yapılanmayla harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

'İzmir Dayanışma Gönüllüleri'nin ortak çağrı metni şöyle;

"İzmir'e ve Yerel yönetimlere Çağrımızdır!"

Koronavirüs salgınının yarattığı sorunlar ve gelecek günlerin daha da ağırlaşacağına dair belirtiler, bu süreci ancak dayanışmayla atlatabileceğimizi gösteriyor. Salgının yayılmaması için fiziksel olarak birbirimizden uzaklaşmamız ve evlerimize kapanmamız nedeniyle en aza inen toplumsal bağlarımız, kurumların iyi çalışması ve en aza inen toplumsal ilişkilerin farklı şekillerde yeniden kurulmasıyla güçlendirilmek zorunda. Bu günlerde her ölçekteki toplumsal dayanışma o nedenle özel bir önem kazanmaktadır. Şu anda yerel yönetimler krize karşı önlem almayı tartışıyor, bireyler kendi hayatlarını düzenlerken, diğer yandan yakın çevrelerine, komşularına destek olmaya çalışıyor.

İletişimin tüm kanalları etkin kullanılmalı

İzmirli yurttaşlar olarak bu çabaları ortaklaştırmayı; yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve tüm İzmirlilere, iç içe geçmiş birçok toplumsal ağdan oluşan büyük bir dayanışma ağı etrafında bir araya gelmeyi; yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz zorlukları dayanışma içinde aşmayı öneriyoruz.

Salgın nedeniyle yüz yüze ilişkinin en aza indiği ve toplu olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı koşullarda, bu dayanışma ağı, dijital platform üzerinde oluşturulabilir ve gereken durumlarda az sayıda kişinin yüz yüze etkileşimiyle sürdürülebilir. Komşuluk ve sokak ölçeğindeki ağlardan başlayarak mahalle ağlarına, oradan ilçe ağlarına ve genel İzmir ağına ulaşacak bir örgütlenme, yaşadığımız sorunlarla baş etmede çok önemli işlevler görecektir. Gönüllüler ve yerel yönetimler, bu yapılanmanın iki temel bileşeni olarak düşünülebilir.

Gönüllüler bulundukları her yerde sorunlara müdahale edebilir, kendi desteğini aşan noktalarda ilçe ya da İzmir ağını harekete geçirebilir. Örneklerini sosyal medyada gördüğümüz gibi, gönüllüler becerilerine göre çok değişik alanlarda katkı sunabilir. Ayrıca, krizde ortaya çıkan sorunlarla ilgili profesyonel nitelikleri olan gönüllüler ilçe ya da İzmir ağında da yer alabilir.

Kaynak kullanımı ve veri alt yapısı önemli

Yerel yönetimler hem İzmirlileri temsil etmesi hem de kent için ayrılan maddi kaynaklara ve gerekli veri altyapısına sahip olmaları nedeniyle dayanışma ağlarının temel bileşenidir. Katkı koyacak diğer bileşenleri de içerecek şekilde, ilçe ağlarının düğüm noktaları ilçe belediyelerin öncülüğünde yapılandırılmalıdır. Her ilçede, kriz merkezi işlevlerini yerine getirecek, gerekli sağlık koşullarına göre düzenlenmiş en az bir mekân oluşturulması uygun olacaktır.

Bütün İzmir’i temsil etmesi ve kapasitesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Dayanışma Ağı’nın öncüsü olmalı, ağların bağlandığı düğüm noktası burada oluşturulmalıdır. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi etrafında oluşturulacak ana kriz merkezi özelliğindeki bu yapı, farklı katılımlarla ve gönüllü katkılarını alacak biçimde zenginleştirilmelidir.

Yerel yönetimlerin elindeki kaynaklar yeniden planlanmalı, önceliği olmayan yatırımlardan krizle mücadeleye kaynak aktarılmalıdır.

Güvenilir, etkileşime açık, bilgi ve moral kaynağı olacak bir dijital medya sistemi oluşturulmalı, öte yandan yeni araçları kullanamayan kesimler için de bilgilendirme amaçlı afiş, broşür, sabit telefonlar, anons araçları, radyo gibi geleneksel iletişim mecraları kullanılmalıdır. Ayrıca, internet iletişimde meydana gelebilecek olası bir aksamada da bu kanallar herkes için önemli olacaktır.

Dezavantajlı kesimlere öncelik

Desteğe en çok ihtiyaç duyacak kesimler, gıda vs. temininde sorun yaşayacak kent yoksulları (günübirlik çalışanlar, enformel sektör çalışanları, geliri olmayanlar, mahkum yakınları vb), göçmenler, sokakta yaşayanlar, engelliler ve hastalığa en açık olan yaşlılardır. Kaynak kullanımında bu gruplara öncelik sağlanmalıdır.

İzmir Dayanışma Gönüllüleri olarak BİZ, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin öncülüğünde kurulacak kriz yönetimi merkezlerinin, kentte yaşayan tüm yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin, uzmanların katılımını; gönüllülerin çabalarını ortaklaştırmayı mümkün kılacak şekilde acilen yapılandırılmasını öneriyoruz. Bu zor günlerden şehrimizde yaşayan her yurttaşın birbirine karşı duyacağı sorumlulukla, gücü ölçüsünde vereceği emeği, çabası ve göstereceği maddi, moral dayanışma ile hep beraber çıkabileceğimize inanıyor ve yerel yönetimi bir an önce bu ilkelerden hareketle İZMİR DAYANIŞMA AĞI’nı örgütlemeye çağırıyoruz.

Çağrı Metni ve İlk Çağrıcıların Listesi

İzmir’e ve Yerel Yönetimlere Çağrımız

Koronavirüs salgınının yarattığı sorunlar ve gelecek günlerin daha da ağırlaşacağına dair belirtiler, bu süreci ancak dayanışmayla atlatabileceğimizi gösteriyor. Salgının yayılmaması için fiziksel olarak birbirimizden uzaklaşmamız ve evlerimize kapanmamız nedeniyle en aza inen toplumsal bağlarımız, kurumların iyi çalışması ve en aza inen toplumsal ilişkilerin farklı şekillerde yeniden kurulmasıyla güçlendirilmek zorunda. Bu günlerde her ölçekteki toplumsal dayanışma o nedenle özel bir önem kazanmaktadır. Şu anda yerel yönetimler krize karşı önlem almayı tartışıyor, bireyler kendi hayatlarını düzenlerken, diğer yandan yakın çevrelerine, komşularına destek olmaya çalışıyor.

İzmirli yurttaşlar olarak bu çabaları ortaklaştırmayı; yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve tüm İzmirlilere, iç içe geçmiş birçok toplumsal ağdan oluşan büyük bir dayanışma ağı etrafında bir araya gelmeyi; yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz zorlukları dayanışma içinde aşmayı öneriyoruz.

Salgın nedeniyle yüz yüze ilişkinin en aza indiği ve toplu olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı koşullarda, bu dayanışma ağı, dijital platform üzerinde oluşturulabilir ve gereken durumlarda az sayıda kişinin yüz yüze etkileşimiyle sürdürülebilir. Komşuluk ve sokak ölçeğindeki ağlardan başlayarak mahalle ağlarına, oradan ilçe ağlarına ve genel İzmir ağına ulaşacak bir örgütlenme, yaşadığımız sorunlarla baş etmede çok önemli işlevler görecektir.  Gönüllüler ve yerel yönetimler, bu yapılanmanın iki temel bileşeni olarak düşünülebilir.

Gönüllüler bulundukları her yerde sorunlara müdahale edebilir, kendi desteğini aşan noktalarda ilçe ya da İzmir ağını harekete geçirebilir. Örneklerini sosyal medyada gördüğümüz gibi, gönüllüler becerilerine göre çok değişik alanlarda katkı sunabilir. Ayrıca, krizde ortaya çıkan sorunlarla ilgili profesyonel nitelikleri olan gönüllüler ilçe ya da İzmir ağında da yer alabilir.

Yerel yönetimler hem İzmirlileri temsil etmesi hem de kent için ayrılan maddi kaynaklara ve gerekli veri altyapısına sahip olmaları nedeniyle dayanışma ağlarının temel bileşenidir. Katkı koyacak diğer bileşenleri de içerecek şekilde, ilçe ağlarının düğüm noktaları ilçe belediyelerin öncülüğünde yapılandırılmalıdır. Her ilçede, kriz merkezi işlevlerini yerine getirecek, gerekli sağlık koşullarına göre düzenlenmiş en az bir mekân oluşturulması uygun olacaktır.

Bütün İzmir’i temsil etmesi ve kapasitesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Dayanışma Ağı’nın öncüsü olmalı, ağların bağlandığı düğüm noktası burada oluşturulmalıdır. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi etrafında oluşturulacak ana kriz merkezi özelliğindeki bu yapı, farklı katılımlarla ve gönüllü katkılarını alacak biçimde zenginleştirilmelidir.

Yerel yönetimlerin elindeki kaynaklar yeniden planlanmalı, önceliği olmayan yatırımlardan krizle mücadeleye kaynak aktarılmalıdır.

Güvenilir, etkileşime açık, bilgi ve moral kaynağı olacak bir dijital medya sistemi oluşturulmalı, öte yandan yeni araçları kullanamayan kesimler için de bilgilendirme amaçlı afiş, broşür, sabit telefonlar, anons araçları, radyo gibi geleneksel iletişim mecraları kullanılmalıdır. Ayrıca, internet iletişimde meydana gelebilecek olası bir aksamada da bu kanallar herkes için önemli olacaktır.

Desteğe en çok ihtiyaç duyacak kesimler, gıda vs. temininde sorun yaşayacak kent yoksulları (günübirlik çalışanlar, enformel sektör çalışanları, geliri olmayanlar, mahkum yakınları vb), göçmenler, sokakta yaşayanlar, engelliler ve hastalığa en açık olan yaşlılardır. Kaynak kullanımında bu gruplara öncelik sağlanmalıdır.

İzmir Dayanışma Gönüllüleri olarak BİZ, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin öncülüğünde kurulacak kriz yönetimi merkezlerinin, kentte yaşayan tüm yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin, uzmanların katılımını; gönüllülerin çabalarını ortaklaştırmayı mümkün kılacak şekilde acilen yapılandırılmasını öneriyoruz. Bu zor günlerden şehrimizde yaşayan her yurttaşın birbirine karşı duyacağı sorumlulukla, gücü ölçüsünde vereceği emeği, çabası ve göstereceği maddi, moral dayanışma ile hep beraber çıkabileceğimize inanıyor ve yerel yönetimi bir an önce bu ilkelerden hareketle İZMİR DAYANIŞMA AĞI’nı örgütlemeye çağırıyoruz.

İlk Çağrıcılar
 

Adil Taşer

Adnan Elci

Ahmet Burak

Ahmet Can Bilgin

Ahmet Çelikkol

Ahmet Dilsiz

Ahmet Kale

Ahmet Soysal

Akay Mehmet

Akın Birdal

Ali Ağzıtemiz

Ali Akgün

Ali Doğan

Ali Karaege

Ali Karayel

Ali Rıza Avcan

Ali Sabuktay

Altan Eryılmaz Şahin

Arif Ali Cangı

Arife Bulut

Asiye Nermin Koçum

Aslıhan Aykaç

Asuman Kublay

Asuman Özçam Boyacıgiller

Atilla Tuncel

Aydın Metan

Aydın Özay

Ayhan Demirden

Aynur Çağırıcı

Aysel Kobak

Ayşe Temiztaş

Ayşen Deniz

Ayşen Erdoğan

Ayşen Tekşen

Banu Öcal Dalgıç

Başak Yasemin Kumaş

Başar Karamanlı

Behzat Aliamcaoğlu

Behzat Balay

Behzat Demir

Behzat Kocavardar

Belde Durmuş

Berrin Bicek Öztürk

Betül Omay Yazıcı

Can Cankoçak

Canan Alayoğlu

Canani Kaygusuz

Cem Uzungüneş

Cemal Erdem

Cemal Göknur

Cemal Ulcay

Cemile Çakmak

Cengiz Türksoy

Cihan Koç

Çağrı Gruşçu

Deman Güler

Derya Nuket Özer

Dilek İmre

Dilek Karabulut

Dilek Zeybek Göker

Duriye Kayser

Duriye Kayserilioğlu

Ebru Dinçel

Ece Apaydın

Ekin Kanar

Emel Akar

Emel Çam

Emel Dinçer

Emine Beyer

Engin Önen

Engin Şirin

Enis Bakışkan

Enver Topaloğlu

Ertan Daş

Ertuğrul Barka

Evrim Tül

Fadıl Eroğlu

Fadıl Öztürk

Fatih Sürenkök

Fatma Huriye Tok

Fatma Koyuncu

Ferdan Çiftçi

Fulden Bak

Fergül Yücel

Feyzi Hepşenkal

Fikret Tül

Fulya Ceylan Saylıkoğlu

Funda Ekin

Gökalp Müstecaplıoğlu

Gökhan Taner Günsan

Gönül Soyoğul

Gözde Gruşçu

Gülay Pekcan

Gülden Aykanat

Güliz Yapıcı

Gülşah Topaloğlu

Gürbüz Karaelmas

Gürcan Yurtman

Gürkan Kavasoğlu

Halil Dönmez

Haluk Tekeli

Haluk Yurtsever

Hamit Mumcu

Handan Kaynakgöz

Handan Türkeli

Hasan Ali Çam

Hasan Yaşkaya

Haşmet Demir

Hatun Güler

Hülya Dağlar

Hülya Demir

Hülya Özses

Hürriyet Derebaşı

Hüseyin Coşkun

Hüseyin Sezer

Hüseyin Tuncer

Işık  Konuk

İbrahim Hünder

İdil Sezer

İffet Ustabaş

İpekAkpınar

İrfan İnceboz

İsmail Duvarcı

Kaan Kaya

Kani Doğan

Kenan Doğan

Kenan Kader

Kemal Özçakar

Kıymet Konuk

Koral Özdemir

Koray Feyiz

Kurtuluş Binici

Kuyas Buğra

Levent Okan

Levent Salıcı

Leyla Demir

Leyla Dikeçoğlu

M.Feyzi Hepşenkal

Mahmut Eşitmez

Malik Yavaş

Mansur Komşu

Mehmet Aydın

Mehmet Celil Altınbilek

Mehmet Kapucu

Mehmet Saygılı

Mehmet Yapıcı

Melda Yaman

Melek Göregenli

Melih Yalçın

Meltem Çiftçi

Meltem Uygur

Memnune Bahçıvan

Metin Soydeveli

Mesut Öner

Miheme Porgebol

Mine Yolacan

Muhsin Dalfidan

Musa Çam

Musa Devecioğlu

Mustafa Bilen

Mustafa Küçük

Mustafa Moroğlu

Muzaffer Ayhan Kara

Müge Bilgin

Müjgan Çelikkol

Nazan Batmaz

Necmettin Filiz

Necmettin Turan

Nehir Yüksel

Nergis Savran Ovacık

Nesrin Durmuş

Nevin Karaca

Nevriye Keyik

Nevzat Suer Sezgin

Nihal Gülsöz

Nihal Yassıkaya

Nihat Topalakcı

Nil Dağlar

Nilgün Toker

Niyazi Barutçu

Nizam Aktaş

Nuray Pehlivan

Nurettin Akbaş

Nurettin Mamalı

Nuriye Hünder

Nurten Hızlı

Oktay Çaparoğlu

Onur Akyıl

Onur Keser

Onur Yıldırım

Orhan Gazi Ertekin

Orkun Kalonya

Ömer Güner

Ömür Gönen

Önder Çolakoğlu

Özcan Gülhan

Özgen Alankuş

Özgür Hündel

Özgür Martin

Özgür Öztürk

Özkan Akgün

Özkay Saygı

Özlem Arslan

Özlem Yılmaz

Öznur İlhan

Pelda Tokan

Perihan Gezek

Rauf Cankurtaran

Remzi Hızlı

Remzi Yılmaz

Resmiye Dinlenmez

Reşat Kutucular

Rıfat Güler

Rıza Çakmak

Ruken Arslan

Rüya İsfendiyar

Saadet Erkuş

Sabahattin İzcioğlu

Sabahattin Umutlu

Sami Akalın

Sarp Dağlar

Sebiha Köksal

Sedat Akbalçık

Sedat Gülmez

Sedat Özgüven

Selma Şen

Selman Büyükaçık

Sema Ankaralı

Sema Çamlı

Sema Yazıcı Metan

Semih Aydemir

Semra Günger

Servet Kuru

Seven Cankurtaran

Sevgi Akgül

Sevin İşleğen

Sevinç Kıral

Seyhun Dalgıç

Süreyya Martin

Şebnem Tabak

Şefika Topalakçı

Şensal Biçer

Şerafettin Seçer

Şermin Gürgünoğlu Çetiner

Şirin Tanay

Şule İlkkurşunlu

Tacettin Uçar

Talat Özmen

Talat Tatar

Tamer Gülbek

Tansel Özalp

Tansu Arkayın

Tayfun Arkayın

Tayfun Dağlar

Tayfun Maro

Tuğrul Eryılmaz

Tülay Akkaş

Tülay Çam

Türkan Süren

Utku Deniz Sirkeci

Utku Tutar

Ülkü Bilgin

Ümit Yaldız

Ümran Kaya

Ünal Ersözlü

Vehbi Güzelocak

Veysel Çolak

Vezan Karabulut

Yalçın Dağlar

Yasemin Alfatlı Sarı

Yasemin Dorken

Yasemin Sağlam

Yasemin Sase

Yaşar Akyaz

Yeliz Dülgeroğlu

Yeşim Ediz

Yılmaz Uyar

Yusuf Turabi

Zafer Yörük

Zehra Mete

Zeki Gül

Zekiye Özalp

Zerrin Kurtoğlu Şahin

Ziya Çavdar

Yorumlar (2)
Bağdat Bahar KELEŞ 4 ay önce
Dayanışmayla. ağlıkla.
Mustafa Özportakal 4 ay önce
Şahane
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
23°
açık
Anket Tümü
'Yeni normal'e geçişi erken buluyor musunuz?