Kemalbay’dan Bakan Ersoy’a: 'Bakanlığınızı zarara uğratan usulsüzlükler soruşturulacak mı?'

Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmetlerinde tahakkuk tutarları ile tahsilat gelirleri arasındaki uyumsuzluklara dikkat çeken Kemalbay, Bakan Ersoy’a,” herhangi bir idari soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu.

POLİTİKA 26.10.2020, 18:39
Kemalbay’dan Bakan Ersoy’a: 'Bakanlığınızı zarara uğratan usulsüzlükler soruşturulacak mı?'

İZ GAZETE- Sayıştay’ın 2019 Denetim Raporunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücret mukabilinde sunulan hizmetlerin tahakkuk tutarları ile bu tutarların yatırıldığı DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tahsilat gelirleri arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirten Kemalbay, Genel Müdürlükten alınan tahakkuk verileri ile DÖSİMM’den alınan tahsilat tutarları arasında 905 bin 968,01 TL fark bulunduğuna dikkat çekti.

KAYITLAR USULÜNE UYGUN TUTULMUYOR

Bakanlığın 2019 yılı mali tabloları incelendiğinde, şartlı bağış ve yardımlara ait muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmadığını meclis gündemine taşıyan Kemalbay, Belediyelerce Tahsil Edilen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payının takip edilmediği, müzelere girişte kayıp-kaçak ve hatalı ziyaretçi istatistikleri gibi düzensizlikleri sıralayarak, para cezalarının muhasebe kayıtlarının hatalı yapıldığı bilgisini paylaştı.

EKSİK ÖDEMELER

DÖSİMM’in Hazine Hissesi ve SHÇEK (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) Payının Hatalı Hesaplanması sonucu 19 milyon 984 bin 904,90 TL azaldığını, SHÇEK’e 199.849,05 TL, Hazine hissesi olarak ilgili Saymanlığa 999 bin245,25 TL eksik ödeme yapıldığını kaydeden Kemalbay, söz konusu karar doğrultusunda yapılan işlemler Genel Yönetim Giderleri ile Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri hesaplarının 1 milyon 199 bin 094,29 TL hatalı gösterilmesine sebep olduğunu vurguladı. Kemalbay Banka Kredi Kartlarının Müze kart Özelliği Kazanmasına İlişkin Protokol Gereği Elde Edilen Gelirden İdare Payının Eksik Alındığı, Müdürlük İdare payının yüzde 10 olarak hesaplanması nedeniyle 102 Bankalar Hesabı ile 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 1 milyon 754 bin 900,00 TL eksik yansıtıldığını kaydetti.  

SORUŞTURMA AÇILDI MI?

İşçilerin birikmiş yıllık izin ve ücretlerin mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığını, mevzuat gereği ücrete tabi olan Müzekart’ın 2019 yılı içerisinde '138 kişiye ücretsiz’ Müzekart verildiği, 269 kişi ve kuruma ise ücretsiz ziyaret izni tahsis edildiği, kurumun mali işlemlerini takip eden yeminli mali müşavirlik firmasına verilmediğini belirten Kemalbay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a,”Genel Müdürlükten alınan tahakkuk verileri ile DÖSİMM’den alınan tahsilat tutarlarının eşit olması gerekirken rakamlar arasında toplam 905.968,01 TL fark bulunduğuna yönelik herhangi bir idari soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu. Kemalbay Bakan Ersoy’dan şu sorularının da yanıtlanmasını istedi:

Şartlı bağış ve yardımlara ait muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmaması nedeniyle kişi ve kurumlar tarafından yatırılan cari ve sermaye giderlerine ilişkin bağış ve yardımların toplam 321.471,04 TL tutar ile muhasebeleştirildiği ve bu tutarlardan 179.548,04 TL’nin ise yılı içinde ters kayıt ile çıkışlarının yapılmış olmasına yönelik herhangi bir idari soruşturma açılmış mıdır?

Bakanlık yurtdışı teşkilatlarına gönderilen avans / kredilerin mahsup işlemlerinin yasal süre içerisinde gerçekleştirilmediği, mutemetlerce zamanında mahsup edilmeyen avanslar hakkında ise 6183 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmamasına yönelik herhangi bir idari soruşturma açılmış mıdır?

İdare personeline, mevzuatın belirlediği kapsama girmeyen çalışmalar için de arazi tazminatı ödenmesinin, ödeme oranlarının hatalı hesaplanmasının,

 arazi tazminatı ödeme dosyaların üzerinde yapılan inceleme sonucunda, basit bakım onarım işleri, il dışı toplantıları, kesin kabul işlemleri, arazi tazminatı ödemesinin kapsamına girmeyen işler için de ödeme yapılmakta olmasının, ayrıca bazı ödemelerin kişilerin kadro unvanları değil, kariyer unvanları esas alınarak yapılmasının gerekçesi nedir?

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yönetiminde bulunan galeriler ve sergi salonlarında 2019 yılında 271 adet faaliyet gerçekleştiği ancak bu faaliyetlerden herhangi bir ücret alınmamasının nedeni nedir? Ücret alınmayan faaliyetler hangileridir?

İşçilerin yasal hakkı olan birikmiş yıllık izinlerinin kullandırılmamasının gerekçesi nedir?  Kaç işçiye birikmiş yıllık izin ücreti ödenmiştir?

Mevzuat Gereği Ücrete Tabi Olan ancak 138 kişiye ücretsiz olarak verilen Müzekart hangi gerekçeler ile ücretsiz olarak verilmiştir? 

DÖSİMM Yönetim Kurulu’nun ziyaret izni verme yetkisi olmadığı halde 269 kişi ve kurum, dernek, vakıf gibi çeşitli etkinlikler için toplam 269 adet ücretsiz ziyaret izni ve alan tahsis etmesinin gerekçesi nedir? Bu kişiler kimlerdir ve kurumlar hangileridir?

 İstanbul’da yer alan bir taşınmazın kiralama işine ilişkin olarak eksik alınan hasılat payı ve bu payın vergisel açıdan incelenmesi sonucunda kesilen vergi cezasının bütçeden ödendikten sonra kurumun mali iş ve işlemlerini takip eden yeminli mali müşavirlik firmasına rücu edilmemesinin nedeni nedir?

Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
13°
açık
Anket Tümü
Covid-19 önlemleri kapsamında hayata geçen açık alanlarda sigara içme yasağı hakkında fikriniz nedir?