Kemalbay: TPI Kompozit işçilerinin Kod-29'dan atılması kabul edilemez 

Enflasyonla eriyen maaşlarına en az yüzde 15 zam yapılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen TPI Kompozit işçilerinin Kod-29'dan atılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen HDP'li Kemalbay, Bakan Bilgin'e,"TPI Composite işçilerinin talepleri ve yapmış oldukları grevler bilginiz dahilinde midir?" diye sordu.

POLİTİKA 22.07.2022, 17:47 22.07.2022, 21:54
Kemalbay: TPI Kompozit işçilerinin Kod-29'dan atılması kabul edilemez 

Türkiye'nin, iktidarın uygulamış olduğu anti-demokratik çalışma ortamı ile sermaye için ucuz ve güvencesiz iş gücü cenneti haline geldiğini söyleyen HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, işçi haklarının kullanımında dünyanın en kötü 10 ülkesinden birisinin Türkiye olduğunu ve bunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanlar komitesinin 2021 yılı raporunda da yer aldığını anımsattı. 

ENFLASYON YÜZDE 150'LİYİ GEÇTİ

TÜİK'in verilerinde yüzde 70’leri aşan gerçek enflasyonun yüzde 150’yi geçtiğini (ENAG) belirten HDP'li Kemalbay Bakan Bilgin'e, "Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak enflasyon hakkında yapmış olduğunuz bir açıklamanızda “Kovid-19 salgını sonrasında dünyada ikinci en yüksek büyüme oranını Türkiye'nin yakaladığını, enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağınız düzenlemelerle ortadan kaldıracağınızı, milletimize söz verdiğinizi, kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” gibi ifadeleriniz ne yazık ki afaki kalırken, artan enflasyon karşısında yapılan zamlar devede kulak kalmakta,  ücretlilerin gelirleri pahalılık karşısında kar gibi erimekte yerle yeksan olmaktadır" eleştirisinde bulundu.

İŞÇİLER İTİRAZ EDİYOR

Sorunun işçi sağlığı iş güvenliği, iş cinayetleri, meslek hastalıkları, mobbing, ayrımcılık, güvencesiz çalışma, hak gasplarının iş yerlerinde kol gezdiğini belirten Kemalbay, yaşanan ekonomik buhran ve dayatılan kölelik koşulları nedeniyle emekçilerin her gün itiraz etmeye, seslerini yükseltmeye başladığını vurguladı.

İŞÇİ TALEPLERİ

İzmir Sasalı ve Menemen'de serbest bölgede rüzgar türbini şirketi TPI Composite fabrikalarında çalışan ve tamamına yakını Petrol İş Sendikası üyesi olan yaklaşık 3500 fabrika çalışanının bayramlarını fabrikada direnerek geçirdiği bilgisini aktaran Kemalbay, "İşçiler enflasyon karşısında ücretlerinin her geçen gün hızla eridiğini, ayrıca kimyasal soluduklarını, meslek hastalıklarına karşı önlem alınmadığını, kötü çalışma koşulları ve mobbinge maruz kaldıklarını belirten TPI Kompozit işçileri, başta ücret artışı, güvenli ve insani çalışma koşullarının sağlanması, haklı taleplerinden  kaynaklı gerçekleştirmiş oldukları  eylemlerinden  kaynaklı kimsenin işten atılmayacağına dair güvence verilmesi, kâğıt üzerinde kalan denetimlerin ve alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin hayata geçirilmesi şeklinde belirledikleri ortak talepler üzerinden "Bize ekmek yoksa size pasta yok” sloganıyla 06 Temmuz  2022 tarihinde grev haklarını kullanmaya başlamışlardır" dedi.

İŞÇİLERİN KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI 

TPI Composite fabrikalarında çalışan işçilerin birçoğunun işe başladıktan sonra soludukları kanserojen maddeler yüzünden hastalandığını, en çok astım ve KOAH hastalığına yakalandığını, ağır çalışma koşullarından dolayı bel fıtığı ve omuz çıkması yaşadıkları bilgisini paylaşan Kemalbay, vardiya amirleri tarafından çalışma ortamlarında ağır mobbinge maruz kaldıklarını, çay içebilecekleri dinlenebilecekleri bir alan tahsis edilmediği, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve yüksek enflasyon karşısında, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat için insanca bir ücret istediklerini dile getirdiğini söyledi.

HAK ARAYAN İŞÇİYİ KOD-29'DAN ATIYORLAR

Enflasyon karşısında her geçen gün işçi ücretlerinin eridiğini, yüzde 5’lik ücret artışını kabul etmeyen işçilerin iş yerini terk etmeden işi durdurarak hak aramaya başladığını ifade eden Kemalbay, işçilerin, eylemdeki arkadaşlarına destek veren yaklaşık 200 işçinin, iş yeri disiplin kurulu kararı ile SGK’nin Kod-29 kapsamındaki maddesiyle  işten atıldığı bildiriminin yapıldığı SMS'lerin gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İŞÇİLER EN AZ YÜZDE 15 ZAM İSTİYORLAR

Çalışan işçilerin mütevazı taleplerini de sıralayan HDP'li Kemalbay, "İşçiler en az yüzde 15 zam yapılması, atılan tüm işçilerin geri alınması, ihtarnamelerin geri çekilmesi ve çalışılmayan günlerin ücret kesintilerinin yapılmaması, güvenli çalışma koşullarının sağlanması şeklindedir" ifadelerini kullandı. Taleplerini dile getiren işçilerin kriminalize edilmesinin kötü niyet taşıdığını söyleyen Kemalbay, TPI Kompozit Türkiye yönetimine Uluslararası Çalışma Örgütü ILO standartlarını ve yasaları hatırlattı.

TALEPLER MÜZAKERE EDİLMELİ 

Çalışma barışını bozan, hak ihlallerini gözden kaçırmak için işçiler için suç yaratma peşine düşen anlayışın mahkûm edilmesini, işçi taleplerinin müzakere edilmesi gerektiğini kaydeden Kemalbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e şu soruları yöneltti:

İŞÇİ TALEPLERİNDEN HABERİNİZ VAR MI?

İzmir Sasalı ve Menemen'de serbest bölgede faaliyet gösteren rüzgâr türbini şirketi TPI Composite’te fabrikalarında çalışan yaklaşık 3500 işçinin talepleri ve yapmış oldukları grevler bilginiz dahilinde midir? 

Bakanlığınızca TPI Composite’te fabrikalarında çalışan ve anayasal hakları olan grev eylemini gerçekleştiren işçilerin bir kısmının yeni KOD-29 olarak anılacak olan 4646-4857/25-II-e maddesi ile keyfi işten çıkarılmalara başvuran fabrika yönetimi hakkında herhangi bir idari ve cezai işlem yapılması düşünülmekte midir? 

TPI Composite fabrikalarında çalışan işçilerin karşılaştıkları hak ihlallerinin sonlandırılmasına yönelik Bakanlığınızca herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır? 

İzmir Sasalı ve Menemen'de faaliyet gösteren rüzgâr türbini şirketi TPI Composite fabrikalarında çalışan işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin yaşamış oldukları hak ihlallerine yönelik basında yer alan beyanları dikkate alınarak bölgeye iş müfettişi görevlendirmesi yapılmış mıdır? Yapılmadı ise nedeni nedir?

İzmir Sasalı ve Menemen'de faaliyet gösteren rüzgâr türbini şirketi TPI Composite’te fabrikalarında işçi sağlığı ve güvenliği koşulları en son hangi tarihte denetlenmiştir? Gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini yerine getirmeyen fabrikalara yaptırım uygulanmış mıdır?

Adı geçen fabrikada son 5 yıl içerisinde tozlu ve solunan kansarojen maddelerden kaynaklı; astım ve KOAH hastalığı ile ağır çalışma koşullarından dolayı bel fıtığı ve omuz çıkması sorunları yaşayan ve bu sebeple rapor alan kaç işçi bulunmaktadır? Bunlar meslek hastalığı sayılmış mıdır?

Türkiye genelinde birçok bölgede çeşitli sebeplerle işçi eylemleri ve grevleri gerçekleşmektedir. Bakanlığınızın bu eylem ve grevlere dair bir açıklaması veya taleplerin karşılanmasına yönelik herhangi bir girişimi olmuş mudur?  

Tarafınızca enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağınız düzenlemelerle ortadan kaldıracağınızı, milletimize söz verdiğinizi, kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğinizi” belirttiğiniz açıklamalarınız doğrultusunda toplu sözleşmeleri de kapsayacak şekilde enflasyon oranında ücret iyileştirmelerini teşvik etmek üzere Bakanlığınızca yapılması planlanan bir düzenleme bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu düzenleme planı kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?

Bakanlık olarak güvenceli, insan onuruna yakışan iş, ücret ve sendikal hakların olduğu bir iş yaşamının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?  

Bakanlığınızca işverenlerin işten atmak başta olmak üzere keyfi uygulamalarına olanak sağlayan, işçilerin yasaların hak aramaların önünde engel olarak bulunan ve işçileri mağdur eden başta 4857/25-II-e maddesi ile diğer işten atma gerekçelerine yol açan maddelerin işçi lehine düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?  

İşten çıkarma yasağını delmek, tazminat ve işsizlik ödeneğini ödememek, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını gizlemek, sendikasızlaştırmak gibi kötü niyetli amaçlarla 4857/25-II-e maddesi ile diğer işten atma gerekçelerine yol açan maddeleri hukuksuz ve keyfi olarak kullanan işverenlere yönelik Bakanlığınızca herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır?

Sendikalaşmanın önündeki baskı ve engelleri kaldırmak konusunda Bakanlığınızca ne tür önlemler alınmıştır?

Emekçilerin maaşlarında enflasyon oranında bir iyileştirme yapma planınız var mıdır?

Her 3 ayda bir asgari ücreti enflasyon oranında artırma konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

Bakanlığınız, emekçilerin sendika hakkını, toplu iş sözleşme hakkını, grev hakkını güvence altına almak, sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek üzere yasalarda ve uygulamada düzenlemeler yapmayı planlamakta mıdır?

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Fenerbahçe 2 4
4. Başakşehir 2 4
5. Alanyaspor 2 4
6. Beşiktaş 2 4
7. Gaziantep FK 2 4
8. Giresunspor 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Galatasaray 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Adanaspor 1 1
9. Keçiörengücü 1 1
10. Rizespor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Bandırmaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Liverpool 2 2
13. Fulham 2 2
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Crystal Palace 2 1
17. Southampton 2 1
18. Everton 2 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 1 3
2. Real Betis 1 3
3. Villarreal 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Real Madrid 1 3
6. Real Sociedad 1 3
7. Valencia 1 3
8. Celta Vigo 1 1
9. Espanyol 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Rayo Vallecano 1 1
14. Almeria 1 0
15. Sevilla 1 0
16. Cadiz 1 0
17. Girona 1 0
18. Elche 1 0
19. Getafe 1 0
20. Real Valladolid 1 0
Anket Tümü
Olası bir erken seçimde veya 2023'te Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?