Çelebi: Karaburun yarımadası araştırılsın!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin çevreci önergesi meclis gündeminde.

POLİTİKA 27.01.2020, 15:34 27.01.2020, 17:32
Çelebi: Karaburun yarımadası araştırılsın!

CENGİZ ALDEMİR / İZ GAZETE - Karaburun RES Projesinin bölgeye verdiği zararların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için meclis araştırması açılmasını isteyen CHP’li Çelebi, rezerv alanlarının, hassas ve yarı hassas alanların saptanması sonuçlanıncaya kadar, yarımadada hiçbir yatırıma izin verilmemesini istedi.

Karaburun Yarımadası’nın yüzde 61’ini (252 km²) tek başına kaplayan LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES Projesi”ne karşı yürütülen hukuk mücadelesi 4 yıldır devam ettiğini hatırlattı. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi,  “Bu zaman zarfında, proje için verilen ÇED olumlu kararı iki kez ve üretim lisansı bir kez iptal ettirilmesine rağmen gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim Lisansları ve ÇED izinleri hızlı bir şekilde yenilenmiştir kararıyla LODOS Elektrik Üretim A.Ş’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamasına rağmen, firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün değildir” dedi.

MAHKEME KARABURUNLULARI LEHİNE SONUÇLANDI

Karaburun RES Projesinin bölgeye verdiği zararların araştırılmasını isteyen Çelebi Karaburunluların lehine sonuçlanan mahkeme kararını hatırlattı. Çelebi önergesinde şu bilgilere yer verdi: “Meclis gündemine taşıdığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan ÇED OLUMLU kararının iptali için,  İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından dördüncü kez dava açılmış, mahkemenin bilirkişi inceleme raporu bir kez daha Karaburunluların lehine sonuçlanmıştır. Bu süreç yürürken Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgâr Enerji Santraline (2. etap) ilişkin toplam 48 MW kurulu güce sahip ilave 12 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı teklifinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 04.03.2019 tarihli ve E.50526 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylandığı duyurulmuş ve söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli ilave Nazım ve ilave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 07.03.2019-06.04.2019 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

YARIMADA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

15 Mart 2019 gün ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren, 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Bu kararın 2’nci maddesine göre, "...Mevcut her ölçekteki plan kararı ve projeler konusunda mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz". Lodos Elektrik Üretim A.Ş,  bu kararla birlikte, Karaburun RES projesi ile ilgili hiçbir uygulama işlemine kalkışmaması gerekirken, proje sahasında henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemlerine başlamış, bu durum Karaburun Yarımadasını Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etmekteki amaçla çelişmiş, bölgede ekolojik yapının bozulmasına ve geri dönülemez bir zararın doğmasına yol açmış aynı zamanda suç oluşturmuştur.”

Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi ÖÇKB Yönetim planının hazırlanması sürecini başlattığını hatırlatan CHP’li Çelebi, önergesinde, doğal değerlerin tahribatını önlemek üzere gerekli rezerv alanlarının, hassas alanların ve yarı hassas alanların saptanması sonuçlanıncaya kadar, yarımadada hiçbir yatırıma izin verilmemesini istedi. Bu bölgede ki tarım arazilerinin büyüklüğüne dikkat çeken Çelebi, ENSAR Vakfının arazi iddalarını da hatırlattı.

İzmir Karaburun RES projesi Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a, Bakanlığın Yaylaköy’de yapılan suç duyurularına ve İzmir İdare Mahkemesi’nin hukuksuz bulma kararına rağmen projelere “olur verdiğini hatırlattı. Çelebi, Lodos Enerji A.Ş’nin gereksinimlerini karşılamak amacıyla alınmış ve hukuki tutarlılıktan yoksun olan bir karar olduğunu belirtti.
Konuyu meclis gündemine taşıyan Çelebi, önergesinde, “Lodos Elektrik Üretim A.Ş, Yaylaköy’de doğa katliamına devam ederek geçerli yasalar nezdinde suç işlemeyi sürdürmüştür. Mahkeme kararı ile iptal edilen ÇED raporuna göstermelik ilaveler yaparak ve mahkemenin sakıncalı bulduğu konularda esaslı bir düzeltme yapmadan, 4. ÇED süreci için Bakanlığa tekrar başvurarak İDK toplantısında “yeni” ÇED raporunu onaylatmıştır” dedi.  

CHP’li Çelebi, Bakan Kurum’dan şu sorularına da yanıt istedi:
1-Danıştay'ın kararıyla LODOS Elektrik Üretim A.Ş’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamasına rağmen, firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün olmamasına rağmen yapılmaya çalışılan nedir?
2-Yatırımcı Firma, süren mahkeme nedeniyle kesinleşmemiş “ÇED Olumlu Kararına” rağmen, çalışmalarını kesmeyerek rezerv alanı ilan edilen Yaylaköy’de 9 türbinin yapılması planlanan alanında büyük bir tahribata neden olmuştur. Bunun hesabını kim verecektir?
3-Bakanlık olarak doğaya karşı hoyratça tahrip edici davranışlarda bulunanları cesaretlendirici etki yapacak olan, yukarıda bahsedilen ÇED sürecinin sonlandırılmasını düşünüyor musunuz?
4-Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi ÖÇKB Yönetim planının hazırlanması sürecini başlatarak, doğal değerlerin tahribatını önlemek üzere gerekli rezerv alanları, hassas alanlar ve yarı hassas alanların saptanması sonuçlanıncaya kadar, Yarımadada hiçbir yatırıma izin verilmemesi konusunda harekete ne zaman geçeceksiniz?
5-Mahkeme kararlarını hiçe sayan, Yaylaköy’ün talanına seyirci kalan, “Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan kararını görmeyen tutumunuz devam edecek midir?

                                                                                                                   

Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner177
31°
parçalı az bulutlu
Anket Tümü
'Yeni normal'e geçişi erken buluyor musunuz?