İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Mimari Restorasyon Programı Öğretim Üyesi Dr. Pelin Özden’in Karşıyaka Belediyesi ile iş birliği içinde hazırladığı "Katılımcı Kentsel Tasarım: Vatandaş Tasarım Bilimi Atölyeleri" kitaplaştırıldı. Şehirlerin kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir olması için kent sakinlerinin ve diğer paydaşların katılımının öneminin vurgulandığı kitap, vatandaşların mekânsal deneyimlerine, ihtiyaçlarına ve beklentilerine dayanan birlikte kentsel tasarım sürecini nasıl gerçekleştiğine ışık tutuyor.

Kitapta anlatılan çalışmalar, kamusal alanların tasarım ve uygulamasından sorumlu yerel yönetimler için yeni bir katılımcı model ve veri odaklı yönetişim ve katılım biçimi sunuyor. Bu sayede, kentsel tasarım süreçlerinde toplumun farkındalığını artırarak daha dirençli ve sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

4 pilot alan üzerinde gerçekleştirildi

Kitap hakkında konuşan Dr. Pelin Özden, “'Katılımcı Kentsel Tasarım: Vatandaş Tasarım Bilimi Atölyeleri, Karşıyaka' projesi, vatandaşların katılımını sağlayarak kentsel tasarım stratejisini yeniden şekillendirme amacını taşıyor. Proje kapsamında, âtıl kamusal alanların dönüşümü için 300 adet kamusal alan arasından seçilen 4 pilot alan üzerinde katılımcı tasarım atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu atölyelerde, yerel ve ziyaretçi vatandaşların katılımıyla aktif tasarım araçları kullanılarak mekânsal analizler tamamlandı ve konsept tasarım projeleri hazırlandı. Atölyeler sonucunda elde edilen bulgular, katılımcı kentsel tasarım yöntemi uygulama ve eylem planına dönüştürüldü” ifadelerini kullandı.

Kitapta özellikle, Atakent Otopark Alanı, Cemal Gürsel Caddesi, Örnekköy Şehit Astsubay Erkan Durukan İlkokulu ve Bahar Parkı gibi alanlarda gerçekleştirilen düzenlemeler için tasarım atölyelerinin nasıl oluşturulduğu ve vatandaşların bu sürece nasıl katılım sağladığı detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Kaynak: ANKA