İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan dubleks bir ev icradan satışa çıkıyor.

Konu ile ilgili Bayındır İcra Dairesi'nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/220 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İzmir İli, Bayındır İlçesi , Söğütören Mahallesi , Köyiçi Mevkii , 178 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz Söğütören Mahallesi yerleşim yerinin içerisinde bulunmakta olup, İki Katlı Betonarme Dubleks Ev ve Zeytinlik vasfındadır. Taşınmaz içerisinde 1 adet iki katlı betonarme yapıda bir yapı, 1 adet havuz ile 5 adet kiraz ağacı, 1 adet söğüt ağacı ve 1 adet cycas palmiyesi bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu mevkii, yerleşim yeri içerisinde olması, Elektrik, su ve telefon gibi Kamu hizmetlerinden yararlanabilir durumda olması, civardaki benzer nitelikteki arazilerin değerleri ile güncel rayiçler ile serbest piyasa fiyatları da dikkate alınarak buna göre piyasada yaptığımız araştırmalar neticesinde arazinin birim fiyatının 1.500,00 TL/m2 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre zemin değeri;416,25 m2 x 1.500,00 TL/m2 = 624.375,00 TL edecektir.

b) Taşınmaz içerisindeki ağaçların tespit tarihi itibariyle değeri: Birim Toplam
Ağaçların Türü Yaşı AdediFiyatı (TL)Tutarı (TL)
Kiraz 5-6 5 250,00 1.250,00
Söğüt 5-6 1 150,00 150,00
Cycas Palmiye 8-9 17.000,00 7.000,00

c) Taşınmazın İçerisindeki Binaların Değeri:
İki katlı betonarme yapı, 165 m2 inşaat alanında, hâlihazırda mesken olarak kullanılan, bakımlı durumda olan bir yapıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı 3-B olup, m2 birim bedeli tespit tarihi itibari (2023/2 YILI) ile 9.000,00 TL/m2 dir. Yaklaşık 5 yıllık, yapının yıpranması da dikkate alındığında ortalama % 5 yıpranma payı ile değerlendirilecektir.

Buna göre yapının değeri:165,00 m2 x 9.000,00 TL/m2 x (1,00-0,05) = 1.410.750,00 TL hesaplanmıştır. Havuz: 20 m2 taban alanında, hâlihazırda kullanılan, bakımlı durumda olan bir yapıdır. Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı 4-A olup, m2 birim bedeli tespit tarihi itibari (2023/2 YILI) ile 10.200,00 TL/m2dir. Yaklaşık 5 yıllık, yapının yıpranması dadikkate alındığında ortalama % 5 yıpranma payı ile değerlendirilecektir.

Buna göre yapının değeri:

20,00 m2 x 10.200,00 TL/m2 x (1,00-0,05) = 193.800,00 TL hesaplanmıştır.
d) Taşınmazın tespit tarihi itibariyle toplam ekonomik değeri: Taşınmaz 416,25 m2 yüzölçümünde olup
tam hissesi satılacaktır. Buna göre taşınmazın toplam ekonomik değeri:
624.375,00TL + 8.400,00TL + 1.410.750,00 TL+193.800,00 TL =2.237.325,00TL olacaktır.
Adresi : İzmir İli, Bayındır İlçesi , Söğütören Mahallesi , Köyiçi Mevkii , 178 Ada 1 Parsel Sayılı Dubleks Ev ve zeytinlik Bayındır / İZMİR
Yüzölçümü : 416,25 m2
İmar Durumu: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.09.2012 tarih ve
05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmakla birlikte “Kırsal Yerleşim alanı” kullanım kararı içerisinde kalmakta ve plan uygulama hükümleri doğrultusunda E: 0.50, Yençok: 2 kat, Maksimum Yapı İnşaat Alanı (Brüt
İnşaat Alanı) : 250 m2 yapılaşma koşullarını sağlamaktadır.
Kıymeti : 2.237.325,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma
    
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:03

2.Artırma
    

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 10:03

Editör: Özlem Çimen Durmaz