DİSK, KESK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla İstanbul Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelen vatandaşlar, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Anagold şirketine bağlı altın madeninde 9 işçinin siyanürlü liç yığını altında kaldığı felakete tepki gösterdi.
Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İl ve İlçe örgütleri Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağ ve Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara da katıldı.


"Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kaza değil bu bir cinayet" sloganlarının atıldığı eylemde konuşan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Atar şöyle konuştu:
"Biz biliyoruz ki orada çalışanlar emekçiler, bilim insanları, meslek örgütlerinin temsilcileri defalarca oradaki ortaya çıkan risklerle ilgili olarak defalarca hukuki başvurular yaptılar. Defalarca tedbir alınmasıyla ilgili bütün girişimleri yaptılar ama ne yazık ki devletin en yetkili kademelerinde bulunanlar sırf sermayenin karının riske girmemesi açısından yapılan bütün girişimleri örtbas ettiler, yapılan tüm girişimleri ortadan kaldırmak için ortaya çıkan bu duruma adeta sebebiyet verdiler. Burada ortaya çıkan duruma ihmal diyemeyiz. Burada neredeyse taammüden cinayete yol veren katillerin ortaya çıkardığı bir durum söz konusudur. Biz emekçiler olarak, DİSK olarak, KESK olarak, emek örgütleri olarak bu ülkenin yurt sever insanları olarak, doğayı seven insanlar olarak, insanların yaşamını, halkımızın geleceğini düşünen duyarlı yurttaşlar olarak, bu ülkenin devrimcileri, yurtseverleri olarak katillerin yakasını bırakmayacağız ve mutlaka ortaya çıkan bu katliamın hesabını mutlaka soracağız."

Madenler sermaye gruplarının yağma alanı olmaktan çıkarılmalı

TMMOB İKK Sekreteri Seyfettin Avcı ise yaptığı konuşmada yaşanan felaketin sorumlusunun siyasal iktidar olduğunu belirterek, "Bu yaşananların sorumlusu faaliyeti yürütenler kadar yürümesine olanak sağlayan, izin veren, ülkemiz kaynaklarının, doğamızın bir grup yabancı sermayenin çıkarları uğruna yağmalanmasına göz yuman siyasal iktidardır. İvedilikle sonuçlandırılması yasa ile zorunlu tutulan davaları sürüncemede bırakan, uzamasına neden olan, üzerinden yıllar geçmesine karşın halen yürütmenin durdurulması talebinin dahi karara bağlamayanlardır. Bir kez daha sesleniyoruz. Madenlerimiz ulusal ve uluslararası sermaye gruplarının yağma alanı olmaktan çıkarılmalıdır. İliç'te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermeli, İliç madeni için verilen tüm ÇED kararları iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalıdır" diye konuştu.
KAYNAK: ANKA

Editör: Esra Seyirden