Foça ilçesi Kocamehmetler Köyü’ndeki taş ocakları davası İzmir 4. İdare mahkemesinde görüldü. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Bölge idare Mahkemesi önünde konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, "Foça Belediyesi’nin yargıya taşıdığı davada mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti bölgede yaptığı inceleme sonucunda Kocamehmetler Köyü’nde yaşanan bir gerçeği raporlaştırdı.  Rapor, bölgede faaliyet yürüten taş ocağının bölgedeki faaliyetinin toz oluşumuna neden olduğu zeytinlerin çoğalmasına ve bölgedeki tarımsal faaliyete zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Orman ve mera alanları bulunuyor

Kocamehmetler Köyü'nün kentsel sit alanı içinde olduğuna dikkat çeken Ramis Sağlam, " Taş ocakları, sahası içinde “Orman” ve "mera” alanlarımız bulunuyor. Taş ocakları köyün mera alanlarına tecavüz ederek,  2872 sayılı Çevre Kanunu aykırı üretim faaliyeti nedeniyle bu lokasyon tahrip edilerek telafisi güç zarara neden olmaktadır. Mahkeme bilirkişi heyeti yaptığı inceleme sonucunda 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler, eşik değeri olduğunu belirterek durum değerlendirmesini yaptı. İzni belgesinin 25,02 ha’lık alan için düzenlenmiş olduğu göz önüne alındığında ÇED Sürecinin Ek-1’de verilmiş olan 25 hektar ve üzeri çalışma alanın eşik değerini aştığı tespit edilerek ve ÇED Raporu hazırlama yükümlülüğü bulunduğu kanaatine vardı" ifadelerine yer verdi.

Can güvenliği kalmadı

Sürdürülen maden faaliyeti zeytincilik faaliyetini olumsuz olarak etkilediğini belirten Sağlam, "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mâni olacağı biliniyor. Kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı kanunla belirlenmiştir. Ruhsat sahasının bulunduğu tepenin doğu, güney ve güneydoğu alt-eteklerinden yaklaşık olarak 110 metre mesafede zeytinlikler bulunmaktadır. Söz konusu taş ocağının “Çevresel Etki Değerlendirmesi” koşullarını sağlamadığı, bilirkişi tarafından da tespit edildi.  Kocamehmetler Köyü’nde sürdürülen madencilik faaliyetinde kamu yararı olmadığı gibi köyümüzde yaşayanların can güvenliği de kalmamıştır" diye konuştu.

Taş ocağı kapatılsın

Açıklamanın devamı şu şekilde; “Kocamehmetler Köyü’ndeki taş ocağı faaliyetinin zaman geçirmeden son bulmasını istiyoruz. Mahkeme Bilirkişi Raporu çok önemli noktalara dikkat çekerek iddialarımızı doğrulamıştır.  Kocamehmetler Köyü’ndeki taş ocağı faaliyeti köyde yaşayanların can güvenliğini tehdit eder duruma geldi. Köyün içine kadar giren iş makineleri yaşam alanlarında tahribata neden oluyor. Köy yolunun kenarına kadar inen taş ocağı hem madencilik hem de zeytincilik kanunu yok sayıyor. Mahkemeden biran önce çevreye ve insana zarar veren bu taş ocağını kapatmasını bekliyoruz”

Latmos ekokırım suç alanı

Aydın ve Muğla sınırları içerisinde kalan, antik çağdaki adı Latmos olan Beşparmak Dağı'ndaki taş ocaklarının sayısı her geçen gün artıyor. Latmos'ta milyonlarca yıllık gnays kayalarına, su kaynaklarına, fıstık çamlarına, zeytin ağaçlarına ve kültüren mirasa onarılmaz zararlar veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi