Aliağa'ya söküm için gelen gemilerin isimleri değişiyor ancak gemilerin ülkeye giriş ve söküm süreçlerindeki usulsüzlükler, izin ve raporlardaki eksiklikler, uygunsuz çalışma şartları, yetersiz denetim ve alınmayan önlemler nedeniyle çevresel kirlilik değişmiyor.