CHP'li Gülten Imrak bugün yaptığı açıklamada Karabağlar Kadın Kolları Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Imrak, "Partimizin değerleri doğrultusunda, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerini savunarak, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek, eğitim ve istihdam imkânlarını artırmak, kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalığı artırmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı. 

Hakları ve çıkarları için

Imrak'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

‘Her Adımda Kadın, Her Adımda Devrim!’ inancıyla çıktığım bu yolda eşitlik için güçlü bir ses olmayı hedefliyorum. Uzun yıllardır CHP ailesinin aktif bir üyesi olarak, bugün burada sizlerin önünde CHP Karabağlar İlçe Kadın Kolu Başkanlık seçimi için adaylığımı açıklamak üzere bulunuyorum.

Bu değerli göreve aday olmamın temel sebebi, Karabağlar'da yaşayan kadınların hakları ve çıkarları için daha etkin bir şekilde mücadele etme arzusuyla dolu olmamdır.

En iyi şekilde savunacağım

Karabağlar, İzmir'in kalbinde yer alan ve çeşitli kültürel, sosyal ve ekonomik dinamiklere sahip bir ilçedir. Ancak, kadınların karşılaştığı zorluklar ve eşitsizlikler hala varlığını korumaktadır. Bu nedenle, Karabağlar Kadın Kolu Başkanı olarak göreve seçilmem durumunda, kadınların sesi olmayı ve onların haklarını en iyi şekilde savunmayı taahhüt ediyorum.

Bu göreve talip olmamın temel sebebi, kadın hakları ve eşitlik mücadelesine olan sarsılmaz inancım ve bu alanda daha fazla değişim yaratma arzumdur.

Bu kararı alırken, kadınların siyasette daha etkin bir rol oynaması gerekliliği ve partimizin ilke ve değerlerine olan bağlılığım temel motivasyonum olmuştur.

Öncelikli hedefim...

CHP'nin kadınları siyasette güçlendirmek, seslerini duyurmak ve haklarını savunmak adına önemli bir misyonu bulunmaktadır. Bu misyon doğrultusunda, Karabağlar'da kadınların sorunlarını anlamak ve çözüme kavuşturmak için kararlılıkla çalışmayı hedefliyorum.

İlçemizdeki kadınların karşılaştığı zorlukları anlamak ve onların yaşam kalitesini artırmak için çeşitli projeler geliştirmek öncelikli hedefimdir.

Partimizin değerleri doğrultusunda, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerini savunarak, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek, eğitim ve istihdam imkânlarını artırmak, kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalığı artırmak için çalışacağım.

Projelerini sıraladı

Karabağlar İlçe Kadın Kolu Başkanı olduğum takdirde ekibimle birlikte, hedefim ve öncelikli amacım olarak belirlediğim projelerimi kısaca genel başlıklar halinde sizlerle paylaşmak isterim.

Kadın hakları ve eşitlik için mücadeleyi güçlendirmek.

Genç kadınları siyasete ve aktivizme teşvik etmek…

Kadın kolları arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini artırmak…

Ulusal ve uluslararası platformlarda kadınların temsilini güçlendirmek..

Eğitimden istihdama, sağlıktan toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar pek çok alanda kadınların karşılaştığı sorunları çözmek için çalışacağım. Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri için çaba gösterecek ve onların sesi olmaya devam edeceğim.

Öncelikli amacım kesinlikle, liyakat ve doğruluk temelinde hareket etmek, herkesin topluma katkı sağlayabileceği bir ortam oluşturmak. Tıpkı, Karabağlar Atatürkçü Düşünce Derneği’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda olduğu gibi…  

Kadınların birikimleri siyasette önemlidir

Siyasette etkin rol alabilecek potansiyele sahip pek çok kadın, farklı nedenlerle pasif kalabiliyor. Bunun bir kısmı, toplumda kadınlara yönelik cinsiyetçi algılar, ayrımcılık ve engelleyici faktörlerden kaynaklanabiliyor. Bununla birlikte, kadınların bilgi birikimleri ve tecrübeleri siyasette değerlidir ve toplumun geneline fayda sağlar. Kadınların bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden faydalanmanın yanı sıra, onları siyasete aktif katılıma teşvik etmek için çeşitli adımlar atacağız. Kadınların siyasette etkin rol alması, demokratik süreçlerin daha kapsayıcı ve adil olmasını sağlar. Bu nedenle, toplumun genelinde kadınların siyasete katılımını teşvik etmek önemlidir.

Liyakate dayalı bir yaklaşım, siyasetin daha adil, şeffaf ve verimli olmasını sağlar. Bu şekilde, kadınlar kendi yeteneklerini ve vizyonlarını siyasi süreçlere dâhil ederek topluma daha fazla fayda sağlayabilirler.

Karabağlar'ı kadınların daha güçlü olduğu, daha adil bir ilçe haline getireceğimize inanıyorum. Desteklerinizi ve güveninizi bekliyor, Karabağlar için birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için el ele çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Kaynak: Haber merkezi