MİHRİCAN CANDEMİR/ İZ GAZETE- TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, kadına yönelik şiddeti, tacizi, cinsel istismarı protesto etmek ve Anayasa değişikliğine dair tepkilerini göstermek için İzmir Mimarlık Merkezi önünde toplandı. Çocuk istismarı ve tarikatlar hakkında konuşan İmren, aynı zamanda anayasa değişikliğine de değindi. 

Mevcut iktidarın son 20 yılda devlet kurumlarının boşa çıkarıldığını ifade eden TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Esen Leyla İmren, “Bu ülkede 6 yaşında bir kız çocuğu evlilik kisvesi altında tecavüze uğradı. İktidar, bu küçücük çocuğun cinsel istismarını ‘siyaset üstü’  bir konu olarak nitelendirdi. Anayasanın 41. maddesindeki ‘Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır’ hükmü bu iktidar eli ile son yirmi yılda tüm devlet kurumlarında boşa çıkarıldı” diye konuştu.

‘YER YERİNDEN OYNAMALI’

Çivril, Erzurum, Ensar Vakfı, Fıkıh-Der, Gerger ve Dikili ‘de yaşanan çocuk istismarlarını hatırlatarak sözlerine devam eden İmren, “İstismarın faillerinin değil, haber yapan gazetecilerin, davaya sahip çıkan avukatların, vatandaşların, kadın dernek ve örgütlerinin baskı ve adli süreçlerle örselendiği bir Türkiye’de yer yerinden oynamalı. Laik ve demokratik bir ülkede ne olmalıysa, o olmalı. Çünkü bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı resmî web sayfasında ‘İslam’a göre’ diye başlayarak anayasanın değiştirilmez maddelerini hiçe sayan söylemlerde bulundu. Bu iktidarın bakanı çocuğa yönelik tecavüz ve istismarı,  ‘küçüğün rızası’ diye akladı. Zorunlu Eğitim süreci 4+4+4 sistemi ile paramparça edildi. Eşit eğitim alma, eğitime katılma hakkı çocukların elinden alındı. Devlete ait okul öncesi eğitim kurumlarında olması gereken çocuklar sübyan mekteplerine mahkum edildi” ifadelerini kullandı.
 
 ‘TARİKATLARIN İŞGALİ’

Çocuk hakları ihlallerinin cezasızlık ile cesaretlendirilmekte olduğunu söyleyen İmren aynı zamanda çocukların cinsel şiddete, tecavüze, sömürüye uğradığını da belirtti. İmren, “Devletin kaynaklarının büyük çoğunluğu iktidar eli ile anayasadaki laiklik ilkesine aykırı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılırken, devlet politikası, iktidar eli ile yine bu kurumun ve iktidarın yandaşı, işbirlikçisi konumundaki tarikat ve cemaatlerin söylemlerine göre şekillendirilmektedir. Dün mağduru oynayıp cemaatlerle yollarını ayırdığını söyleyen iktidar bugün başka cemaat ve tarikatlar ile yoluna devam etmektedir. Devlet kurumları bu cemaat ve tarikatların işgali altındadır. Çocuğu, bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için her türlü yasal ve idari önlemi almakla yükümlü olan devlet, bu iktidar eli ile bu yükümlüğü devletin tüm kurumlarından alarak tarikat ve cemaatlere vermiştir. Yaşanan istismarın mağdurunun cemaat şeyhinin kızı, failin ise cemaatin aktif bir üyesi olması, tarafımızdan istismarı ‘münferit bir vaka’ olarak gösteren cemaatin suçu önemsizleştirme çabası olarak değerlendirilmektedir. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Hakim ve iktidar olan bu zihniyet nedeniyle ‘çocuğun yüksek yararı ilkesi’ gerici ve eril çevrelerce rahatlıkla ayaklar altına alınmaktadır” şeklinde konuştu.

‘DUR DEMEK ZORUNDAYIZ’

Siyasi iktidarın, maddi ve ideolojik desteğiyle cemaat ve tarikatların kendilerine kamu varlıklarından kaynak bulduğunu dile getiren İmren, “Cemaat ve tarikatların kapalı kapılar ardında kadınlara ve çocuklara uzattıkları karanlık ve sapkın ellerine dur demek zorundayız. ‘6 yaşındaki çocukla evlenilir’ söylemlerini cüretkarca, küstahça söyleyebildikleri korumacı ortamda, yıllarca sürdürdükleri cinsel istismar, taciz ve tecavüzlerini resmî kurumlardaki işbirlikçileriyle örtbas ederken, bir yandan da ‘kutsal aile’ söylemleriyle kadın ve çocukları araçsallaştıranlara dur demek zorundayız. Bu içselleştirilmiş sapkınlık içerisinde yaşanan; çocukları ve kadınları bir mal, malzeme olarak kabul eden gerici, yobaz bir anlayış ve yapılanmalara dur demek zorundayız” diye konuştu.
 
‘İKTİDARA DUR DİYORUZ’
Son olarak iktidarın meclise sunduğu anayasa teklifini eleştiren İmren, “Çocuk istismarına, kayıtsız ve sessiz kalan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na, çocuğa yönelik her türlü şiddetin engellenmesine yönelik bir kaygı taşımayan ve buna yönelik bir planı olmayan, yasaları uygulamayan iktidara dur diyoruz. Biz aydınlık, demokratik, eşit, özgür ve laik bir geleceğin taleplerini yükseltirken,eril tahakkümün kadınların ve çocukların varoluşlarına yönelik her geçen gün daha fazla tehdit oluşturduğu, 6 yaşında bir kız çocuğunun bir cemaatin lideri olan babasının rızasıyla, müridine sunulduğu haberinin ağırlığı ve acısıyla sarsılmış durumda iken iktidar yine bir oldu bitti ile 9 Aralık 2022 tarihinde meclise anayasa değişikliği teklifinde bulunmuş, demokratik ve eşit bir toplum inşasına hizmet etmeyen bu anayasa teklifi, özgür ve demokratik bir tartışma ortamı olmadan ve toplumsal uzlaşma sağlanmadan meclise getirilmiştir. Toplum gözünde meşruluğu azalan bu siyasal iktidara sesleniyoruz. Toplumsal ve ekonomik krizin giderek derinleştiği, şiddetin olağanlaştırıldığı bir ortamda,  seçim yatırımı olarak toplumda var olan kutuplaşmayı derinleştirerek kullanmayı hedefleyen anti demokratik anayasa değişiklik teklifine 'hayır' diyoruz. Sayısız insan, kadın ve çocuk hakları ihlalinin doğrudan sorumluları ile anayasa müzakere edilemez. Anayasayı defalarca ayaklar altına alanlar anayasa yapamaz. Hemen şimdi; İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe sokulmalı. 677 sayılı kanun uygulanmalı, Cemaat ve tarikatlar kapatılmalı. İstismar ve şiddet uygulayanlara en üst sınırdan ceza verilmelidir” şeklinde konuştu.