İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından düzenlenen ve iklim eylemi gerçekleştiren şehirleri kapsayan Yeşil Şehirler Konferansı'nda konuştu. Dünya gelinde çevre ile ilgili faaliyetlerde bulunan kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve belediye başkanlarının katıldığı konferansın "Kentler İklim Eylemini Nasıl Gerçekleştirir?" başlıklı oturumunda söz alan Başkan Soyer, İzmir'de "Daha Yeşil ve Temiz İzmir" vizyonu doğrultusunda yaptıkları çalışmaları ve geleceğe dönük hedeflerini aktardı.Soyer: "Yaşam kalitesini artırıyoruz"
İzmir’in son iki yılda orman yangını, pandemi, tsunami, deprem, kuraklık ve şiddetli sel gibi bazıları doğrudan iklim krizi kaynaklı büyük afetler yaşadığına değinen Soyer, "Bu krizler bize İzmir'i afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmemizi öğretti. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk Yeşil Şehir Eylem Planı'nı (GCAP) hazırladık. Su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak kirliliği ve iklim değişikliği gibi çeşitli çevresel sorunlar için bir dizi eylem belirledik. Sera gazı emisyonlarını ve iklimlendirmeyi azaltmaya yönelik eylemleri belirlediğimiz ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) uygulamaya koyduk. Ayrıca arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevresel ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma, olağanüstü hal, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım için bir eylem planı oluşturduk. Şimdi AB'nin 3 milyon Euro'luk hibesi ile İzmir'in 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nı hazırlamaya başlıyoruz. Bu plan daha iyi bir yaşam kalitesi için doğanın, insanların ve işletmelerin ihtiyaçlarını dikkate alacaktır" dedi.

Doğayla uyumlu yatırımlarımız sürüyor
Tarımdan kaynaklanan karbon salımını azaltmak için "İzmir Tarım Vizyonu" adlı kapsamlı bir program da yürüttüklerini aktaran Soyer, "İzmir, Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosuna sahip. EBRD kredisi ile başlattığımız metro yatırımlarının emisyon azaltımı üzerinde büyük etkisi olacak. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile İzmir'deki kentsel sistemlerin çevresel kalitesini iyileştiriyoruz. Atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılması, Sünger Şehir Programı, Yaşayan Parklar Projesi, Flamingo Tabiat Parkı gibi diğer doğayla uyumlu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm bu strateji ve eylemlerimizle İzmir'i adil, yaşanabilir ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.İşbirliği vurgusu
Sürdürülebilir kentleşme konusunda dayanışma ve işbirliğinin de önemine vurgu yapan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Küresel ısınma ve biyoçeşitlilik kayıpları ile birlikte Covid-19 pandemisi de sürdürülebilir kalkınma üzerinde ciddi tehdit edici etkiler yarattı. Sürdürülebilir kentleşme konusunda dayanışma ve işbirliği, iklim krizleriyle yüzleşmede vazgeçilmez bir küresel eylem alanıdır. İzmir bu işbirliğine şiddetle katılıyor. İki ay önce ‘Sürdürülebilir Kentsel Su Politikaları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. 41 milyon insanın yaşadığı Türkiye'nin en büyük 22 şehri tarafından su ve iklim manifestosu imzalandı. Eylül 2021'de küresel düzeyde kentsel sürdürülebilirliğin ana buluşma noktası olan UCLG Dünya Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Dünyanın dört bir yanından şehirler, kültürel çeşitlilik, biyolojik çeşitlilik ve kentsel dayanıklılık arasındaki bağlantıyı tartışmak için İzmir'e gelecek. Ayrıca ICLEI Yürütme Kurulu'na yeni üyeliğimle birlikte İzmir'in iklim dayanışması konusundaki kararlılığını bir üst seviyeye taşımaktan da çok mutluyum. Yeşil, afetlere ve krizlere dayanıklı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmalıyız. Bu çabada EBRD gibi uluslararası finans kuruluşlarının en iyi uygulamaların geliştirilmesinde, finanse edilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rolü var."

BM Genel Sekreterliği İklim Değişikliği Gençlik Danışma Grubu Başkanı Nisreen Elsaim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasının ardından söz alarak İzmir'de çevre ile ilgili yürütülen çalışmalardan çok etkilendiğini belirtti. Başkan Soyer de Nisreen Elsaim'i çalışmaları yerinde görmek üzere İzmir'e davet etti.